top of page

Ochráňte svoje citlivé firemné dáta v mobilných zariadeniach

So smartfónmi, tabletmi a s ďalšími mobilnými zariadeniami prichádzajú do oblasti podnikových sietí a informačných systémov nové riziká a nebezpečenstvá. Mobilné zariadenie dnes obsahuje informácie minimálne rovnakej dôležitosti ako napríklad notebook a jeho strata či zneužitie znamenajú pre firmu nemalé bezpečnostné riziko. Mobile Device Management je nástroj, ktorý vám pomôže ochrániť vaše citlivé dáta. Pomôže vám v správe mobilných zariadení, v riadení a presadzovaní bezpečnostných politík, a to po celý čas ich životného cyklu v prostredí organizácie.

Mobile Device Management

Bezpečná správa mobilných zariadení, aplikácií a obsahu v nich

Najlepšie dostupné riešenie

Mobilita bez rizík

Ochrana citlivých dát

Široká podpora mobilných OS

Výhody služby Mobile Device Management (MDM)

Jednoduchá správa mobilných zariadení

S MDM máte všetky mobilné zariadenia plne pod kontrolou vďaka jednoduchému a efektívnemu spôsobu zobrazenia a správy všetkých zariadení z centrálnej administračnej konzoly. To vám umožňuje rýchlu registráciu zariadenia do vášho podnikového prostredia, konfiguráciu a aktualizáciu nastavení na diaľku a zabezpečovanie mobilných zariadení.

Bezpečná e-mailová komunikácia

Komplexné zabezpečenie pre vašu firemnú e-mailovú infraštruktúru. S MDM môžete kontrolovať, ktoré mobilné zariadenia budú mať prístup k e-mailu, zabrániť strate dát, šifrovať citlivé dáta, vynucovať pokročilé zásady konformity (compliance). Podporuje natívnych e-mailových klientov, podnikové služby, cloudových klientov aj vašich vlastných klientov.
Na podporovaných platformách umožňuje automaticky konfigurovať mobilné zariadenia na prístup k elektronickej pošte.

Správa mobilného obsahu

Umožňuje bezpečný mobilný prístup k obsahu, a to kedykoľvek a kdekoľvek. Správa dokumentov chráni váš citlivý obsah vo firemnom kontajneri a pre používateľov predstavuje centrálnu aplikáciu na bezpečný prístup k najnovším predajným materiálom či finančným správam z ich mobilných zariadení.

Správa mobilných aplikácií

Spôsob, ako zaistiť, aby v zariadeniach určených na firemné účely alebo s prístupom k citlivým firemným dátam boli len dôveryhodné aplikácie. Centrálna správa ponúka riešenia na získavanie, distribúciu, zabezpečenie a sledovanie mobilných aplikácií.

Zavedení bezpečnostných politík

Prístup k firemným zdrojom z mobilných zariadení môže predstavovať významnú hrozbu pre bezpečnosť podniku. Presadiť uplatňovanie nastavených bezpečnostných zásad je s MDM také jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá.

Ako služba funguje

Platforma na správu mobilných zariadení je umiestnená buď v prostredí cloudu v dátových centrách, alebo v prípade lokálnej inštalácie na serveroch umiestnených priamo u zákazníka. Táto platforma komunikuje na jednej strane prostredníctvom klientskych agentov s mobilnými zariadenia a na druhej strane s konzolou, pomocou ktorej sa služba ovláda. V prípade potreby možno bežne integrovať Mobile Device Management aj s vnútornou IT infraštruktúrou organizácie, ako sú napr. adresárové alebo e-mailové služby a úložisko dát. Firemné dokumenty sa z dátových úložísk zasielajú do mobilných zariadení výhradne priamo. Všetka komunikácia je zabezpečená šifrovaním. Zavedenie mobilného zariadenia pod správu, vytvorenie a nasadenie politiky pre tieto zariadenia je otázkou niekoľkých jednoduchých krokov v priebehu nemnohých minút.

S Mobile Device Management získate možnosť:

 • zabezpečiť firemné a osobné dáta v mobilných telefónoch a v tabletoch

 • spravovať všetky mobilné zariadenia rôznych výrobcov aj platforiem súčasne

 • riadiť životný cyklus zariadení vo firemnom prostredí

 • zjednodušiť podporu zariadení u koncových používateľov

 • zaistiť jednoduchý prístup k firemným informáciám aj prevenciu úniku citlivých dát

Služba vám umožní:

 • pokročilú správu mobilných aplikácií

 • zaistiť primerané využívanie aplikácií vo firemnom prostredí

 • bezpečnú distribúciu a správu vašich firemných dokumentov do všetkých mobilných zariadení

 • ochrániť prístup do vašej firemnej siete aj zo zariadení vo vlastníctve zamestnancov (Bring-your-own-device koncept)

 • integráciu s terajšou firemnou IT infraštruktúrou

 • získať komplexný reporting o všetkých mobilných zariadeniach

Technické parametre služby

Služba Mobile Device Management (MDM) je určená na správu veľkého množstva mobilných zariadení, predovšetkým telefónov a tabletov používaných zamestnancami podniku. Umožňuje rýchlo začleniť mobilné zariadenie do podnikového IT prostredia, na diaľku konfigurovať a spravovať jeho nastavenia, zaviesť pre zariadenia bezpečnostné politiky a zaistiť ich súlad s podnikovými pravidlami, zaistiť bezpečný mobilný prístup k podnikovým informačným zdrojom, a ak je to nevyhnutné, tiež zo spravovaného zariadenia na diaľku vymazať jeho obsah. Do podnikového prostredia možno zaradiť rôzne typy mobilných zariadení pracujúcich pod rôznymi operačnými systémami, a to tak firemné, ako spoločne využívané či súkromné zariadenia.

Porovnanie balíčkov MDM

Základné moduly

MDM sa skladá zo štyroch hlavných a samostatne funkčných modulov, prostredníctvom ktorých sú mobilné zariadenia spravované. Jednotná a jednoduchá správa je ďalším krokom k bezpečnosti citlivých firemných dát.

Device (Lifecycle) Management

Umožňuje efektívne riadiť a spravovať rozsiahle nasadzovanie mobilných zariadení v rámci organizácie. Poskytuje možnosť rýchlo registrovať zariadenia v rámci MDM, bezkáblovo konfigurovať a aktualizovať nastavenia zariadení, vynucovať zásady zabezpečenia a zhodu s týmito zásadami, zaistiť zabezpečený mobilný prístup k firemným prostriedkom a vzdialene blokovať a vymazávať spravované zariadenia.

Monitor and Control

Umožňuje správcom súhrnne sledovať mobilné zariadenia, ich úroveň zhody so zásadami zabezpečenia a automaticky vynucovať zaistenie tejto zhody. V neposlednom rade umožňuje správcom poskytovať vzdialenú podporu ich používateľom a pomáhať im riešiť problémy v prípade, že používatelia nemôžu využiť samoobslužné funkcie.

Mobile Application Management

Umožňuje správu interných, verejných a platených aplikácií pre zamestnanecké, firemné dedikované alebo firemné spoločné mobilné zariadenia používané v rámci organizácie. Ponúka tzv. korporátny App Store, ktorý umožňuje vzdialene vykonávať distribúciu, aktualizáciu, zabezpečenie a sledovanie využitia firemných aplikácií. Poskytuje tiež podporu Apple Volume Purchase Programu a SDK s cieľom umožniť vývojárom koncového používateľa vyvíjať ich vlastné interné aplikácie s rozšírenými možnosťami zabezpečenia a správy práve pomocou MDM.

Mobile Content Management

Umožňuje vykonávať riadenú a zabezpečenú distribúciu firemných dokumentov do mobilných zariadení založenú na využití mobilného prístupu k týmto dokumentom prostredníctvom natívnej mobilnej aplikácie. Táto aplikácia umožňuje používateľom mobilných zariadení bezpečne pristupovať k firemným prostriedkom na cestách z prostredia tabletov Apple iOS a Android. Správa dokumentov umožňuje tiež editáciu a spoluprácu na jednom dokumente medzi viacerými používateľmi súčasne.

Integrácia

Umiestnenie platformy a spôsob komunikácie

Platforma na správu mobilných zariadení je umiestnená

 • buď v prostredí cloudu v špeciálnych dátových centrách

 • alebo na serveroch umiestnených priamo u zákazníka

 

Platforma komunikuje na jednej strane prostredníctvom klientskych aplikácií s jednotlivými mobilnými zariadeniami a na druhej strane s konzolou, pomocou ktorej sa služba ovláda.    

Integrácia s ostatnými systémami

V prípade potreby možno Mobile Device Management prepojiť aj s vnútornou IT infraštruktúrou organizácie, ako sú napr. adresárové alebo e-mailové služby.

Prenos informácií do telefónov a tabletov

Firemné dokumenty sa z dátových úložísk zasielajú do mobilných zariadení výhradne priamo. Všetka komunikácia je zabezpečená šifrovaním. Zavedenie mobilného zariadenia pod správu, vytvorenie a nasadenie politiky pre toto zariadenie je otázkou niekoľkých jednoduchých krokov v priebehu minút.

Obslužná konzola

Umožňuje pokročilú, napriek tomu jednoduchú správu rozsiahleho počtu mobilných zariadení. Pomocou konzoly možno nastavovať všetky parametre služby, bezpečnostné politiky a pravidlá ich nasadenia.
Konzola poskytuje kontrolu nad distribúciou mobilných aplikácií a nad ich vzdialenou inštaláciou. Pomocou nej môžete sledovať, či všetko prebieha v súlade s definovanými pravidlami, a tiež získavať prehľadné a detailné reporty.

Mobile Device Management podporuje všetky rozšírené operačné systémy:

 • Android

 • Apple Mac OS X

 • Apple iOS

 • Windows Mobile a Windows Phone

 • Windows PC

 

Službu možno poskytovať aj v mobilných zariadeniach, ktoré nie sú prevádzkované v sieti O2.

Popis jednotlivých funkčných blokov Mobile Device Managementu

Správa zariadení

Správa a vzdialená konfigurácia mobilných zariadení a ich zabezpečenie a ochrana v prípade straty a krádeže.

Správa aplikácií

Správa firemných aj verejných aplikácií v mobilných zariadeniach, možnosť vytvoriť privátne appstore.

Vzdialená inštalácia aplikácií.

Správa telco výdavkov

Správa a sledovanie telekomunikačných nákladov na mobilných zariadeniach.

Kontajner

Vytvára šifrovaný zabezpečený priestor v mobilnom zariadení na e-mail, dokumenty, aplikácie a intranet.

Zabezpečenie aplikácií

Proces zavádzania a úpravy firemných aplikácií do bezpečného firemného kontajnera.

Zabezpečenie e-mailu / chatu

E-mailový klient, ktorý je plne spravovaný a vysoko zabezpečený naprieč všetkými mobilnými platformami.

Súčasťou je aj Secure Email Gateway a zabezpečenie mailového servera, možnosť chatovania.

Bezpečný prehliadač

Bezpečný webový prehliadač, ktorý je plne kontrolovaný systémom MDM a umožňuje prístup do internetu aj do intranetu. 

Identity Management

Poskytuje jednotný Single Sign-On z mobilných zariadení do prostredia firemnej siete, k aplikáciám a serverom.

Antivirus

Ochrana pred škodlivými aplikáciami a malwerom - Threat Management.

Správa dokumentov - prehliadanie

Zaisťuje bezpečný prístup k firemným dokumentom a ich prezeranie. Súčasťou je aplikácia pre mobilné zariadenia.

Správa dokumentov - editácia

Rozširuje funkcie prehliadania a úpravy firemných dokumentov na mobilných zariadeniach.

Podporované platformy elektronickej pošty

MDM podporuje platformy elektronickej pošty, ktoré využívajú protokol Exchange ActiveSync na synchronizáciu obsahu elektronickej pošty, čím podporuje celý rad bežne používaných interných i cloudových riešení elektronickej pošty:

 • Microsoft Exchange 2003, 2007, 2010, 2013

 • Lotus Notes (s využitím protokolu Lotus Notes Traveller)

 • GroupWise

 • Zimbra

 • Office 365 nebo BPOS

 • Google Apps for Business

 

MDM dokáže automaticky konfigurovať mobilné zariadenie pre prístup k elektronickej pošte na vyššie uvedených platformách.

Stačí, ak nám poviete, čo potrebujete, a my sa vám ozveme čo najskôr

Ďalšie produkty, ktoré by vás mohli zaujímať

Mobile Voice

Mobilné dátové služby pre prístup na internet, intranet a e-mailovú komunikáciu

Mobile VPN

Prepojenie firmy s pobočkami alebo so zákazníkmi cez hlasovú virtuálnu sieť

Private APN

Bezpečné VPN dátové pripojenie pre vaše mobilné zariadenia

bottom of page