top of page

Neobmedzujte sa viac pri komunikácii

Služba Mobile Voice je poskytovaná v mobilnej sieti O2 prostredníctvom hlasových SIM kariet a mobilných zariadení. Základná funkcia služby – volania, SMS a prístup na internet – je dostupná vo forme portfólia štandardných mobilných služieb O2 Slovakia, ako základná hlasová služba (Fér) alebo hlasové Paušály (Modrý, Zlatý, Platinový, Diamantový), doplneného službami dostupnými výlučne pre korporátnych klientov s individuálnymi podmienkami a riešeniami poskytovanými pod hlavičkou spoločnosti O2 Business Services. 

Mobile Voice

Nekonečné volania, neobmedzené posielanie SMS a prístup na internet z mobilného telefónu pre korporátnych zákazníkov

Individuálne balíky a riešenia 

Pravidelná optimalizácia služieb

Bez viazanosti

Výhody služby Mobile Voice

Šitá na mieru biznis zákazníkom

V porovnaní so službami a cenami pre rezidenčných zákazníkov je ponuka O2 Business Services pre korporátnych zákazníkov šitá na mieru biznis zákazníkom a popri individuálne nastavených balíkoch služieb pre jednotlivé zamestnanecké úrovne ponúka zároveň možnosť zvýšenia štandardného objemu dotácie na mobilné zariadenia a/alebo optimalizácie služieb a cien služieb.

Férová ponuka – aj bez viazanosti

Aj v segmente korporátnych zákazníkov je ponuka O2 férová. Mobilné služby môžu byť zazmluvnené aj bez viazanosti. Pri súčasnom poskytnutí dotácie na nákup mobilných zariadení možno zostatok dotácie splatiť predčasne bez navýšenia.

Benefit pre zamestnancov

Súčasťou riešenia pre zákazníka je tiež ponuka pre zamestnancov a pre ich rodinných príslušníkov navrhnutá tak, aby administratívne nezaťažovala zákazníka a aby bola zároveň atraktívna pre zamestnancov.

Ako služba funguje

Poskytovanie služby Mobile Voice pre korporátnych zákazníkov zabezpečuje spoločnosť O2 Business Services. Váš osobný Account Manager pre vás pripraví ponuku služieb na základe aktuálnej prevádzky a s prihliadnutím na vaše budúce potreby a požiadavky.


Základom Fér ponuky O2 je:

 • bez viazanosti na služby

 • dotácia HW formou HW budgetu alebo zľavy z ceny

 • pravidelná optimalizácia služieb, napr. štvrťročne

 • automatická úprava cien pri znížení verejných cenníkových cien služieb

 • individuálne riešenie (rozsah služieb, dotácia HW, ceny služieb)

Formy poskytovania služieb Mobile Data

Príklad nastavenia služieb pre biznis zákazníka

Popri takto nastavených jednotlivých skupinách je vhodné zaradiť všetky SIM karty a ich dátovú prevádzku do služby POOL DATA a v prípade nevyčerpania objemu dát jednotlivou SIM kartou môžu tento voľný objem využiť ostatní používatelia zapojení do spoločného POOLu. Špeciálne pre dáta je spoločné využívanie jedného veľkého nadimenzovaného objemu dát ideálne s ohľadom na všeobecný predpoklad nárastu dátovej prevádzky v krátkej budúcnosti.

Spôsob spoplatnenia služby

Základné a doplnkové komponenty zmluvy o poskytovaní mobilných služieb O2 Slovakia/O2 Business Services:

 • lehota platnosti zmluvy – obdobie na poskytnutie 100 % objemu HW budgetu

 • minimálny obrat – spravidla suma mesačných poplatkov jednotlivých SIM, základný parameter na stanovenie objemu HW budgetu

 • preplatenie zmluvnej pokuty u aktuálneho operátora alebo odmena za prenesenie mobilného čísla do siete O2

 • kompenzácia nákladov na zmenu poskytovateľa; dodatočná zľava na služby

 • testovacia / komerčná prevádzka

 • cenová špecifikácia služieb

  • program služieb (hlasový, dátový a SMS balík) a ceny za programy​

  • ceny za prevádzku (volania, SMS, MB, v SR, do zahraničia, v roamingu)

 • doplnkové balíčky​

Ďalšie užitočné informácie

Nadstavbovými a doplnkovými možnosťami pre službu Mobile Voice sú služby ako Virtuálna privátna sieť, Mobile Device Management, poistenie zariadení, Car Control a Telemetria.
 

Štandardnou súčasťou poskytovania mobilných služieb je dodanie mobilných zariadení výberom zo štandardnej ponuky O2 Slovakia. O2 Business Services poskytuje možnosť dotácie zariadení formou zľavy z cenníka, formou mesačných splátok alebo formou HW budgetu v závislosti od objemu odoberaných služieb.
 

Služba Mobile Voice je dostupná na území SR (pri registrácii v sieti O2 alebo v národnom roamingu) aj na území iných krajín v medzinárodnom roamingu.

Stačí, ak nám poviete, čo potrebujete, a my sa vám ozveme čo najskôr

Ďalšie produkty, ktoré by vás mohli zaujímať

Mobile VPN

Prepojenie firmy s pobočkami alebo so zákazníkmi cez hlasovú virtuálnu sieť

O2 Car Control

Komplexné riešenie sledovania a správy vozového parku

Mobile Device Management

Bezpečná správa mobilných zariadení, aplikácií a obsahu v nich

bottom of page