top of page

Mobile VPN

Prepojenie firmy s pobočkami alebo so zákazníkmi cez hlasovú virtuálnu privátnu sieť

Zvýhodnené ceny volaní

Prepojenie mobilných aj pevných liniek

Skrátené čísla

Široké možnosti nastavenia služby

Získajte ešte vyššie úspory na volaniach v rámci firmy

Služba Mobile VPN je hlasová VPN (MVPN), ktorá prináša firemným zákazníkom úspory vo forme výhodných cien volaní z mobilných zariadení v rámci firmy. Na dosiahnutie ešte vyšších úspor je ideálna služba Fix-Mobile VPN (FMVPN), pri ktorej sa zľava na vnútrofiremné volania uplatňuje aj na volania medzi pevnou a mobilnou sieťou.

Výhody služby Mobile VPN

Zvýhodnené ceny volaní

Okrem zvýhodnených cien volaní umožňuje služba MVPN nastaviť a zabezpečiť správnu aplikáciu definovaných politík volaní pre jednotlivé pracovné pozície a zamestnanecké úrovne:

 • skupina členov MVPN (definovaná obmedzeniami na volania)

 • viacero skupín členov MVPN (definované úrovňami obmedzení na volania) 

 • skupina virtuálnych členov MVPN

Možnosť vnútrofiremných volaní skrátenými číslami

Medzi účastníkov MVPN možno zaradiť aj externé čísla (napr. dodávateľov alebo odberateľov) a tieto čísla môžu byť tiež zaradené do skupiny skrátených čísel pre zjednodušenú voľbu.

Politika volaní – obmedzenia, povolenia, špeciálne volania

Môže byť definovaná nad jedným číslom alebo nad celou skupinou čísel. Definícia, nastavenie a implementácia obmedzení podliehajú kontrole operátora na zamedzenie nebezpečenstva zablokovania možnosti dovolať sa kamkoľvek v rámci celej spoločnosti.

Ako služba funguje

Služba MVPN je aktivovaná na základe detailnej analýzy všetkých mobilných firemných čísel. Na základe vyplnenia online formulára sa v systémoch O2 nastaví východiskový stav konfigurácie MVPN. Minimálny rozsah požadovaných informácií je nasledovný:

 • VPN skupina: počet, obmedzenia volaní (do inej skupiny, mimo skupiny, čas, smery)

 • Konkrétne tel. číslo: člen skupiny, obmedzenie volania mimo VPN, skrátené číslo  

Zmeny nastavenia možno vykonávať prostredníctvom kontaktného miesta pre korporátnych zákazníkov alebo vyplnením online formulára.

Technické parametre služby

Varianty obmedzení volaní

 • obmedzenie volania mimo MVPN (definovateľné nad každým číslom)

 • obmedzenie volania do iných skupín (napr. volania na čísla topmanažmentu)

 • obmedzenie volania do konkrétnych číselných množín (napr. audiotex)

 • obmedzenie volania na konkrétne smery

 • obmedzenie volania len do siete operátora

 • obmedzenie volania do zahraničia

 • obmedzenie volania v roamingu

 • obmedzenie volania len „cez prefix“ (označenie súkromných, projektových volaní/nákladov)

 • obmedzenie volania na základe času volania (pracovný čas/mimo pracovného času)

 

Každý člen skupiny má možnosť individuálne nastaviť presmerovanie volaní na iného člena a/alebo aj na číslo mimo MVPN. Funkcionalita VPN Hunting zabezpečí postupné presmerovanie volania v prípade nedostupnosti člena MVPN až do 9. úrovne. 

Spôsob spoplatnenia služby

Zriadenie služby MVPN je spoplatnené podľa množstva telefónnych čísel zaradených do MVPN. Poskytovanie služby je spoplatnené mesačným poplatkom za každé zaradené telefónne číslo. Zmeny v konfigurácii MVPN prostredníctvom kontaktného miesta sú spoplatnené jednorazovo podľa rozsahu objednaných zmien. Zmeny v konfigurácii MVPN prostredníctvom online formulára nie sú spoplatnené.

Ďalšie užitočné informácie

Stačí, ak nám poviete, čo potrebujete, a my sa vám ozveme čo najskôr

Ďalšie produkty, ktoré by vás mohli zaujímať

Mobile Voice

Mobilné dátové služby pre prístup na internet, intranet a e-mailovú komunikáciu

bottom of page