top of page

Pripájajte sa bez obmedzení

Služba Mobile Data je poskytovaná v mobilnej sieti O2 štandardmi 2G/3G/LTE prostredníctvom dátových alebo hlasových SIM kariet a mobilných zariadení. Základná funkcia služby – prístup na internet – je dostupná vo forme portfólia štandardných mobilných služieb O2 Slovakia ako doplnkový balíček predplatených dát (od 100 MB až po 15 000 MB).

Ponuka je doplnená službami dostupnými výlučne pre korporátnych klientov s individuálnymi podmienkami a riešeniami poskytovanými pod hlavičkou spoločnosti O2 Business Services.

Mobile Data

Mobilné dátové služby pre pohodlný prístup na internet, intranet, 
e-mailovú komunikáciu a na prácu s dátami pre korporátnych zákazníkov

Individuálne balíky a riešenia 

Pravidelná optimalizácia služieb

V ČR bez roamingu

Bez viazanosti

Výhody služby Mobile Data

Šitá na mieru biznis zákazníkom

V porovnaní so službami a cenami pre rezidenčných zákazníkov je ponuka O2 Business Services šitá na mieru korporátnym zákazníkom a popri individuálne nastavených balíkoch služieb pre jednotlivé zamestnanecké úrovne ponúka zároveň možnosť zvýšenia štandardného objemu dotácie na mobilné zariadenia a/alebo optimalizácie služieb a cien služieb. 

Optimalizácia a spoločné využívanie dátových balíčkov

Popri nastavení dátových balíčkov predplatených objemov dát ponúka O2 Business Services možnosť optimalizácie využitia týchto balíčkov formou spoločného využívania jedného spoločného balíka dát DATA POOL všetkými používateľmi.

Férová ponuka – aj bez viazanosti

Aj v segmente korporátnych zákazníkov je ponuka O2 férová. Mobilné služby môžu byť zazmluvnené aj bez viazanosti. Pri súčasnom poskytnutí dotácie na nákup mobilných zariadení možno zostatok dotácie splatiť predčasne bez navýšenia.

Benefit pre zamestnancov

Súčasťou riešenia pre zákazníka je tiež ponuka pre zamestnancov a pre ich rodinných príslušníkov navrhnutá tak, aby administratívne nezaťažovala zákazníka a aby bola zároveň atraktívna pre zamestnancov.

Ako služba funguje

Poskytovanie služby Mobile Data pre korporátnych zákazníkov zabezpečuje spoločnosť O2 Business Services. Váš osobný Account Manager pre vás pripraví ponuku služieb na základe aktuálnej prevádzky a s prihliadnutím na vaše budúce potreby a požiadavky.


Základom Fér ponuky O2 je:

 • bez viazanosti na služby

 • dotácia HW formou HW budgetu alebo zľavy z ceny

 • v Česku využívate služby ako na Slovensku (nie je roaming)

 • pravidelná optimalizácia služieb, napr. štvrťročne

 • automatická úprava cien pri znížení verejných cenníkových cien služieb

 • individuálne riešenie (rozsah služieb, dotácia HW, ceny služieb)

Technické parametre služby

Spôsob spoplatnenia služby

Základné a doplnkové komponenty zmluvy o poskytovaní mobilných služieb O2 Slovakia/O2 Business Services:

 • lehota platnosti zmluvy – obdobie na poskytnutie 100 % objemu HW budgetu

 • minimálny obrat – spravidla suma mesačných poplatkov jednotlivých SIM, základný parameter na stanovenie objemu HW budgetu

 • preplatenie zmluvnej pokuty u aktuálneho operátora alebo odmena za prenesenie mobilného čísla do siete O2

 • kompenzácia nákladov na zmenu poskytovateľa; dodatočná zľava na služby

 • testovacia / komerčná prevádzka

 • cenová špecifikácia služieb

  • program služieb (hlasový, dátový a SMS balík) a ceny za programy​

  • ceny za prevádzku (volania, SMS, MB, v SR, do zahraničia, v roamingu)

 • doplnkové balíčky​

Ďalšie užitočné informácie

Nadstavbovými a doplnkovými možnosťami pre službu Mobile Data sú služby ako pevná IP adresa, privátne APN, Telemetria, ktoré zabezpečia vzdialený prístup do interného prostredia, k firemným e-mailom, firemným dátam alebo na intranet.


Pre biznis zákazníkov je štandardnou súčasťou ponuky dátových mobilných služieb prostredníctvom O2 Business Services možnosť dotácie na nákup mobilných zariadení – modemy, tablety alebo smartfóny.


Služba je dostupná na území SR (pri registrácii v sieti O2 alebo v národnom roamingu) aj na území iných krajín v medzinárodnom roamingu. 

Stačí, ak nám poviete, čo potrebujete, a my sa vám ozveme čo najskôr

Ďalšie produkty, ktoré by vás mohli zaujímať

Mobile Voice

Mobilné dátové služby pre prístup na internet, intranet a e-mailovú komunikáciu

Teleconference

Telefonické online spojenie troch a viacerých osôb

bottom of page