top of page

Mobilné zariadenia pre biznis zákazníkov O2BS

Portfólio ponuky mobilných telefónov a dátových zariadení vychádza zo základnej ponuky zverejnenej na webových stránkach O2 Slovakia. Požiadavka biznis zákazníkov je špecifická tým, že požaduje tri-štyri modely zariadení pre všetkých používateľov podľa zamestnaneckého bandu v troch-štyroch cenových úrovniach ultralow-end low-end, mid-end a high-end. 
Obstaranie mobilných zariadení je spravidla podstatnou súčasťou ponuky mobilných služieb a následne plnenia Rámcovej zmluvy na mobilné služby biznis zákazníkov spoločnosti O2 Business Services. Zvolený model obstarania zariadení má vplyv na ponuku a cenu volacích programov a služieb, zmluvné podmienky, viazanosť zmluvy a na povinnosť plnenia minimálneho obratu za služby.
V zásade platí, že čím väčšia časť nákladu na obstaranie zariadení je pokrytá v cene služby, tým vyššia je cena služby a tým zásadnejšia je požiadavka časovej viazanosti služby a plnenia minimálneho obratu.
Pri potrebe zariadení vo väčšom objeme s jednorazovým odberom možno v spolupráci s výrobcom poskytnúť individuálnu tzv. projektovú cenu dodávky. 

Mobile Devices

Mobilné telefóny a dátové zariadenia k mobilným službám

Telefóny priamo od výrobcov

Výrazné zľavy a dotácie v cene služby

Záručný a pozáručný servis bez starostí

Bez viazanosti na zariadenia „pod“ Rámcovou zmluvou

Výhody dodávky mobilných zariadení od operátora

 • Najväčší výber aktuálnych noviniek výrobcov

 • Garancia správnej lokalizácie firmvéru

 • Doručenie a distribúcia zariadení prostredníctvom kuriérskej spoločnosti

 • Zber zariadení na servis takisto kuriérom

 • Individuálne množstvové zľavy pri hromadných dodávkach zariadení

 • Zapožičanie modelov zariadení na testovanie, resp. počas opravy

Ako služba funguje

Dodávka mobilných zariadení pre biznis zákazníkov je spravidla realizovaná niektorým z predajných modelov:

 • Štandardný model dotácie pre paušály O2 Slovakia, výška dotácie závisí od programu vybraného ku konkrétnej SIM 

 • Štandardný model O2 Slovakia predaj zariadení na splátky, úvodná platba len vo výške 2 € pre každé zariadenie a zvyšok ceny zariadenia sa spláca v 24 mesačných splátkach

 • Biznis model dotácie na mobilné zariadenia vo forme poskytnutia objemu prostriedkov na obstaranie (tzv. HW budget) v závislosti od deklarovaného a zazmluvneného minimálneho objemu odoberaných služieb.

Spôsob spoplatnenia služby

Príklad kalkulácie poskytnutých dotácií na HW pre mesačné programy z portfólia O2 Slovakia, resp. pre Programy z Rámcových zmlúv:

Reklamácie mobilných zariadení

Postup reklamácie:

 1. Vyplňte prosím reklamačný formulár.

 2. Na základe uvedeného vyhodnotíme, či ide o záručnú alebo nezáručnú opravu.

 3. Záručná oprava prebehne v autorizovanom servisnom stredisku.

 4. Nezáručná oprava prebehne iba v prípade záujmu a to v našom zazmluvnenom servisnom stredisku, ktoré servisné práce po ukončení vyfakturuje.

Stačí, ak nám poviete, čo potrebujete, a my sa vám ozveme čo najskôr

Ďalšie produkty, ktoré by vás mohli zaujímať

Mobile Voice

Nekonečné volania, neobmedzené posielanie SMS a prístup na internet 

Mobile Data

Mobilné dátové služby pre prístup na internet, intranet a e-mailovú komunikáciu

bottom of page