top of page

Virtuálny fax pre vaše pohodlie a na efektívnu komunikáciu

Služba Virtual Fax predstavuje moderné riešenie zastarávajúcej telekomunikačnej služby. Virtuálny v názve služby napovedá, že nepôjde o klasické použitie faxového prístroja a telefónnej prípojky s potrebou tlačiť odosielané dokumenty a odkladať naskenované doručené dokumenty.

Virtual Fax spája službu prenosu „obrázkov“ s najrozšírenejším pracovným nástrojom súčasnosti – s e-mailovou komunikáciou. Obsluha služby je veľmi jednoduchá, spočíva v odosielaní e-mailov s faxovaným dokumentom v prílohe a v prijímaní dokumentov e-mailom vo formáte pdf.
 

Virtual Fax 

Moderná FAXOVÁ služba do e-mailového prostredia na efektívne odosielanie a prijímanie faxových správ

Bez faxového zariadenia

História faxovej komunikácie

Príjem faxov v PDF

Až 10 príjemcov k faxovému číslu

Výhody služby Virtual Fax 

  • Žiadne náklady na implementáciu – obsluha formou odosielania a prijímania e-mailov

  • Jednoduché a okamžité riešenie (až 10 e-mailových adries k jednému faxovému číslu)

  • Bez potreby faxového prístroja a telefónnej prípojky

  • Nízke náklady na odoslanie a doručenie faxu, notifikácia o doručení e-mailom

  • Prirodzená archivácia komunikácie v archíve e-mailov bez potreby tlačiť a skenovať dokumenty

  • Odosielaný fax konvertovaný do formátu pdf, doručené faxy vo formáte pdf

Ako služba funguje

Virtual Fax je spravidla dostupný jednému alebo viacerým používateľom v rámci firmy. Po podpise zmluvy má používateľ pridelené faxové číslo (napr. aj prenesené od iného operátora) a používateľ definuje zoznam e-mailových adries adresátov a text v hlavičke faxu.

Odoslanie faxu

Používateľ odošle klasický e-mail, adresáta treba zadať vo formáte (príklad faxovania na číslo v Bratislave): FAX#00421211223344@o2fax.sk
 

Správa je buď napísaná v tele e-mailu, alebo je priložená v prílohe v štandardných formátoch *.doc, *.xls, *.ppt, *.txt, *.pdf, *.jpg, *.tif, *.bmp, *.gif, *.pcx, *.dcx, *.mda, *.rtf, *.html, *.htm).  


 Správa je konvertovaná do pdf a doručená na telefónne číslo adresáta.

Príjem faxu

Používateľ jednoducho prijme e-mail s prílohou v pdf. Nie je nútený prílohu tlačiť a archivovať, vidí prílohu vo formáte pdf priamo na monitore. Archivácia faxov prebehne automaticky v rámci archivácie e-mailových klientov.  

Spôsob spoplatnenia služby

Služba sa poskytuje formou mesačného spoplatnenia jedného alebo viacerých faxových čísel. Ďalšou zložkou ceny služby je poplatok za každý odoslaný a doručený fax a cena trvania hovoru (faxové spojenie) podľa tarify O2BS.  

Ceny sú uvedené v EUR bez DPH.

Stačí, ak nám poviete, čo potrebujete, a my sa vám ozveme čo najskôr

Ďalšie produkty, ktoré by vás mohli zaujímať

Virtual Voice

Hlasová služba prostredníctvom virtuálnej ústredne prevádzkovanej operátorom

Voice Connect

Pripojenie ústredne prostredníctvom telekomunikačnej infraštruktúry O2BS

bottom of page