Virtuálny fax pre vaše pohodlie a na efektívnu komunikáciu

Služba Virtual Fax predstavuje moderné riešenie zastarávajúcej telekomunikačnej služby. Virtuálny v názve služby napovedá, že nepôjde o klasické použitie faxového prístroja a telefónnej prípojky s potrebou tlačiť odosielané dokumenty a odkladať naskenované doručené dokumenty.

Virtual Fax spája službu prenosu „obrázkov“ s najrozšírenejším pracovným nástrojom súčasnosti – s e-mailovou komunikáciou. Obsluha služby je veľmi jednoduchá, spočíva v odosielaní e-mailov s faxovaným dokumentom v prílohe a v prijímaní dokumentov e-mailom vo formáte pdf.
 

Virtual Fax 

Moderná FAXOVÁ služba do e-mailového prostredia na efektívne odosielanie a prijímanie faxových správ

Bez faxového zariadenia

História faxovej komunikácie

Príjem faxov v PDF

Až 10 príjemcov k faxovému číslu

Výhody služby Virtual Fax 

  • Žiadne náklady na implementáciu – obsluha formou odosielania a prijímania e-mailov

  • Jednoduché a okamžité riešenie (až 10 e-mailových adries k jednému faxovému číslu)

  • Bez potreby faxového prístroja a telefónnej prípojky

  • Nízke náklady na odoslanie a doručenie faxu, notifikácia o doručení e-mailom

  • Prirodzená archivácia komunikácie v archíve e-mailov bez potreby tlačiť a skenovať dokumenty

  • Odosielaný fax konvertovaný do formátu pdf, doručené faxy vo formáte pdf

Ako služba funguje

Virtual Fax je spravidla dostupný jednému alebo viacerým používateľom v rámci firmy. Po podpise zmluvy má používateľ pridelené faxové číslo (napr. aj prenesené od iného operátora) a používateľ definuje zoznam e-mailových adries adresátov a text v hlavičke faxu.

Odoslanie faxu

Používateľ odošle klasický e-mail, adresáta treba zadať vo formáte (príklad faxovania na číslo v Bratislave): FAX#00421211223344@o2fax.sk
 

Správa je buď napísaná v tele e-mailu, alebo je priložená v prílohe v štandardných formátoch *.doc, *.xls, *.ppt, *.txt, *.pdf, *.jpg, *.tif, *.bmp, *.gif, *.pcx, *.dcx, *.mda, *.rtf, *.html, *.htm).  


 Správa je konvertovaná do pdf a doručená na telefónne číslo adresáta.

Príjem faxu

Používateľ jednoducho prijme e-mail s prílohou v pdf. Nie je nútený prílohu tlačiť a archivovať, vidí prílohu vo formáte pdf priamo na monitore. Archivácia faxov prebehne automaticky v rámci archivácie e-mailových klientov.  

Spôsob spoplatnenia služby

Služba sa poskytuje formou mesačného spoplatnenia jedného alebo viacerých faxových čísel. Ďalšou zložkou ceny služby je poplatok za každý odoslaný a doručený fax a cena trvania hovoru (faxové spojenie) podľa tarify O2BS.  

Ceny sú uvedené v EUR bez DPH.

Stačí, ak nám poviete, čo potrebujete, a my sa vám ozveme čo najskôr

Ďalšie produkty, ktoré by vás mohli zaujímať

Virtual Voice

Hlasová služba prostredníctvom virtuálnej ústredne prevádzkovanej operátorom

Voice Connect

Pripojenie ústredne prostredníctvom telekomunikačnej infraštruktúry O2BS