top of page

Úspešné poskytnutie dátových a aplikačných služieb pre zasadnutie rady ministrov OBSE v Bratislave

Updated: Apr 3, 2020


Naša spoločnosť O2 Business Services, a. s., poskytla pre veľké podujatie svetového významu, ktorým bolo zasadnutie rady ministrov OBSE v areáli Incheba, a. s., v Bratislave káblové dátové pripojenie pre 350 pracovných staníc so 180 účtami do domény podujatia, 160 tlačiarní a ďalších viac ako 2200 rôznych osobných zariadení účastníkov podujatia cez WiFi pripojenie.


Vzhľadom na členitosť areálu podujatia boli zriadené dva hlavné dátové L3 uzly v HA architektúre, ktoré boli pripojené do našej siete s kapacitou primárnej linky 10 Gbps a záložnej linky 1 Gbps. Na hlavné uzly boli zapojené hlavné distribučné L2 prepínače s kapacitou linky 2 Gbps, na ktoré boli zapojené koncové distribučné L2 prepínače s kapacitou linky 1 Gbps. Celkovo bolo inštalovaných 60 ks dátových prepínačov, na ktorých bolo k dispozícii spolu viac ako 1200 FE/GE portov a 14 km CAT5e kabeláže pre pripojenie koncových zariadení, ktorým boli oficiálne pracovné stanice a tlačiarne podujatia. Zároveň bolo v priestoroch podujatia inštalovaných spolu 70 ks WiFi prístupových bodov v minimálnej konfigurácii 802.11 n/ac Wave2 2x2:2 MU MIMO pre pripojenie všetkých osobných zariadení účastníkov podujatia. Vytvorená bola aj privátna dátová sieť s centrálnym prestupom do internetu cez NGFW v HA architektúre s implementovanými bezpečnostnými pravidlami pre spolu 120 vytvorených VLAN sietí.


V dátovom centre boli okrem riadiacich prvkov siete vytvorené aplikačné servery (MS Active Directory, MS Exchange, Windows Update Services, File server, Print Server) pre vytvorenú doménu, do ktorej bolo zapojených 340 oficiálnych pracovných staníc podujatia.


Zapojenie technológie pre poskytovanie služieb v areáli Incheba, a. s.


Počas hlavného rokovacieho dňa 5. 6. bola dostupná dátová kapacita vyťažovaná na max. 440 Mbps smerom z internetu a 182 Mbps smerom do internetu.


Celkovo za celú dobu podujatia bolo od 1. - 6. 12. 2019 prenesených medzi LAN/WLAN sieťou a internetom spolu 3,6 TB užívateľských dát podľa nižšieho rozdelenia.


Inštalovaná WiFi sieť pre dosiahnutie maximálnej kvality a stability poskytovala pripojenie s kapacitou max. 20/20 Mbps pre jedno klientske zariadenie a boli uplatnené bezpečnostné politiky, aby nedochádzalo k využívaniu WiFi pripojenia neželanými alebo nebezpečnými aplikáciami.

Počas hlavného rokovacieho dňa bolo na WiFi sieť súčasne pripojených vyše 1400 zariadení, ktoré spolu prenášali 1,8 GB za minútu.


Celkovo za celé podujatie bolo na WiFi sieť OSCE 2019 pripojených viac ako 2200 jedinečných zariadení, ktoré preniesli spolu 1,8 TB dát a ktorých celkový súčet časov pripojenia bol viac ako 5,3 roka.

Rozdelenie pripojených zariadení do WiFi siete podľa operačného systému. Vzhľadom na to, že išlo o významnú akciu svetového významu, prevaha operačného systému iOS nie je prekvapujúca.


Top 100 pripojených zariadení podľa dĺžky pripojenia bolo celkovo spolu pripojených 6970 h a top zariadenie bolo pripojené viac ako 160 h. Top 100 pripojených zariadení podľa prenesených dát prenieslo spolu 590 GB a top zariadenie prenieslo viac ako 50 GB.

Najviac vyťažené WiFi AP podľa rôznych kritérií. Najvyššie počty pripojených jedinečných klientskych zariadení dosahovali WiFi AP v hale D, kde boli 4 väčšie rokovacie sály a hlavný prechod do catering zóny.


Najviac vyťažené WiFi AP podľa prenesených dát sa nachádzali v priestoroch pre novinárov haly B0 a v miestnostiach ExpoClubu, kde sa konali tlačové konferencie, pričom primárne išlo o dáta smerom do internetu na rôzne on-line video služby.


Počas celého priebehu podujatia bolo naše riešenie monitorované tímom z NOC a priamo na podujatí sme okrem funkčnosti a kvality poskytovanej služby kontrolovali aj dodržiavanie zákazu používania vlastných WiFi smerovačov a hot spotov na mobilných telefónoch, ktoré by ovplyvňovali kvalitu našej poskytovanej služby.
bottom of page