top of page

Colocation

Bezpečný priestor na vaše servery s vysokou dostupnosťou

Tier III certifikát

Dátové centrum na Slovensku
aj v Česku

Bezpečnosť na úrovni dôverné (NBÚ a NATO)

Ideálne prevádzkové podmienky 

Prevádzkujte vaše servery v bezpečných a ideálnych podmienkach bez starostí

Vaše zariadenia budú pracovať v strážených a bezpečných budovách postavených špeciálne pre servery. Zaistíme im ideálne prevádzkové podmienky a starostlivosť skutočných profesionálov. Vaše servery a dáta ochránime pred krádežou, výpadkami, požiarom a pred živelnými pohromami.

Výhody služieb Colocation

Dokonalé prostredie na správnom mieste 

Využívame dátové centrá na Slovensku aj v Česku. Záleží len na vás, ktoré si zvolíte. Dátové centrá sú pripravené na certifikáciu Tier III alebo ju už majú. Skutočne certifikovaných centier Tier III je v Európe málo, ale my ich ako jedni z mála máme.

Efektivita a flexibilita

Vlastnú serverovňu ani rýchlo nenafúknete, ani nezmenšíte. Keď je poloprázdna, nezhodnocujete svoje investície a zbytočne chladíte prázdny priestor. Naopak, s rozšírením serverovne sú spojené stavebné úpravy a nebezpečenstvo výpadkov. A to znamená vysoké investície. U nás nič také nehrozí.

Stále kontrolované prostredie

Monitorované a klimatizované priestory zaistia dlhodobú, spoľahlivú a bezpečnú prevádzku akéhokoľvek zariadenia. Samozrejmosťou je napájanie z dvoch nezávislých zdrojov, chladenie či protipožiarne opatrenia, nepretržitý dohľad, kamerový systém, zálohované pripojenie na internet.

Pripojenie podľa potreby

Súčasťou služby je vysokorýchlostné zálohované pripojenie na internet alebo priamo na privátnu sieť. Dátové prenosy spoľahlivo ochráni virtuálny firewall konfigurovaný podľa potrieb zákazníka a ďalšie bezpečnostné systémy.

Technické parametre služby

Naše dátové centrá sú navrhnuté tak, aby zákaznícke zariadenia a dáta mali zaručené maximálne zabezpečenie a súkromie. Škála aplikovaných opatrení je veľmi široká, počnúc zákazníckymi zoznamami na vstup, viacstupňovou bezpečnostnou kontrolou cez fyzické oddelenie zariadenia, bezpečnostné kamerové systémy až po dedikované ethernetové segmenty. Dátové centrá spĺňajú prísne nároky normy PCI-DSS.

Komplexný systém na kontrolu prístupu a pohybu v rámci dátového centra (DC)

 • obmedzenie vstupu do DC na jeho zamestnancov a návštevníkov autorizovaných jednotlivými klientmi

 • elektronické identifikačné vstupné karty so záznamom pohybu

 • prítomnosť bezpečnostnej agentúry v DC v režime 24 x 7 x 365

 • záznam návštev na recepcii

 • turnikety pri hlavnom vchode

 • systém priemyselnej televízie vrátane nočného videnia s 30-dňovým záznamom

 • alarmy narušenia vstupu a vnútorných priestorov

 • automatické hlásenie stavu systému na policajné oddelenie 24 x 7 x 365

Bezpečnosť zákazníckych zariadení

Bezpečnosť zákazníckych zariadení zaisťujú okrem iných tieto opatrenia:

 • kompletné oddelenie zákazníckeho priestoru jednotlivých RACKOV

 • možnosť uzamykateľných RACKOV z oboch strán

 • plocha dátového centra je neustále monitorovaná

 • možno nainštalovať kamerový systém pre jednotlivé RACKY

Požiarna ochrana

Dátové centrá sú chránené sofistikovaným systémom detekcie a hasenia požiaru, ktorý v prípade nasadenia minimalizuje možný vplyv na zákaznícke zariadenia bez potreby prerušenia ich prevádzky a záruky.


Protipožiarny systém sa skladá z:

 • integrovaného systému detekcie a ochrany

 • systému detekcie a hlásenia dymu VESDA (Very Early Smoke Detection & Annunciation)

 • plynového hasiaceho systému INERGEN/FM200/dusík; systému zónovej aktivácie

 • systému detekcie vody

 • systému riadeného odstavenia blokov DC

Štandardy

Naše dátové centrá sú certifikované na úroveň TIER III alebo spĺňajú podmienky na certifikáciu. V niektorých parametroch spĺňajú aj prevyšujú požiadavky na TIER IV.

Napájanie a chladenie

Redundantné elektrické napájanie dátového centra je vždy chránené výkonnými redundantnými zdrojmi neprerušiteľného napájania (UPS), ktoré zdvojeným spôsobom privádzajú prúd do rozvádzačov (PDU).


Proti dlhodobému výpadku napájania sú dátové centrá chránené redundantnými dieselovými generátormi tvoriacimi zálohu systému UPS. Dieselové generátory majú zásobu paliva min. na 24 hodín prevádzky a v niektorých DC až na 72 hodín. Palivové hospodárstvo je zmluvne zaistené s dodávateľom vrátane SLA.


Chladenie v rámci dátového centra je zaistené výkonnými, plne redundantnými klimatizačnými jednotkami.

Stačí, ak nám poviete, čo potrebujete, a my sa vám ozveme čo najskôr

Ďalšie produkty, ktoré by vás mohli zaujímať

Virtual Private Server

Najjednoduchšia cesta, ako spustiť a prevádzkovať servery v Cloude

Virtual Data Center

Cloudové riešenie pre elastickú, spoľahlivú a bezpečnú firemnú IT infraštruktúru

Virtual Solution

Riešenia presne na mieru vašim potrebám

bottom of page