top of page

WLR Line, jednoduchá telefónna linka v každej dostupnej lokalite

Služba WLR Line umožňuje zrealizovať telefóne linky aj v lokalitách, kde je neefektívne budovať novú infraštruktúru z dôvodu minimálneho počtu zákazníkov a/alebo z dôvodu technickej náročnosti vybudovania prístupovej technológie. WLR Line využíva infraštruktúru operátora klasických pevných liniek, ktoré sú povinne v rámci regulácie trhu telekomunikačných služieb sprístupnené ostatným operátorom na poskytovanie ich služieb. 


Pri službe WLR Line si zákazník volí operátora na odchádzajúce volania, pričom sa nemení ani číslo, ani majiteľ prípojky. Voľbu operátora je možné aplikovať na všetky štandardne spoplatnené volania, hlavne na volania do národných sietí pevných aj mobilných a na volania do zahraničia. Prichádzajúce volania sú naďalej realizované cez sieť ST. 

WLR Line

Samostatná telefónna linka dostupná v každej lokalite Slovenska

Pevná telefónna linka kdekoľvek

Bez potreby technickej zmeny a zmeny telefónneho čísla

Jedna spoločná faktúra za službu

Úspora na cenách volaní

Výhody služby WLR Line

  • Žiadne náklady na implementáciu, bez potreby technických zásahov

  • Dostupnosť služby na celom území SR

  • Bez zmeny telefónneho čísla

  • Úspora na volaniach

  • Možnosť zaradiť číslo do hlasovej VPN

Ako služba funguje

  1.  Zákazník podpíše s O2BS zmluvu na službu WLR Line. 

  2.  V špecifikácii zmluvy bude uvedené, aké telefónne čísla využijú službu, aký typ prístupu bude predmetom Zmluvy (TP, ISDN BRA, ISDN PRA,  viazanosť služby (12/24).

  3.  O2BS objednáva u ST službu WLR, resp. výber operátora pre dotknuté lokality.

  4.  Prichádzajúce volania sú naďalej realizované cez sieť ST.

  5.  Odchádzajúce volania sú presmerované cez sieť O2BS. 

Spôsob spoplatnenia služby

Služba WLR line je spoplatnená mesačným poplatkom za prípojku a zároveň budú účtované poplatky za odchádzajúce volania podľa Tarify O2BS pre hlasové služby.

Stačí, ak nám poviete, čo potrebujete, a my sa vám ozveme čo najskôr

Ďalšie produkty, ktoré by vás mohli zaujímať

Virtual Voice

Hlasová služba prostredníctvom virtuálnej ústredne prevádzkovanej operátorom

Voice Connect

Pripojenie ústredne prostredníctvom telekomunikačnej infraštruktúry O2BS

bottom of page