top of page

Šetrite na investíciách a na poplatkoch za volania s virtuálnou telefónnou ústredňou

Služba Virtual Voice predstavuje náhradu za klasickú telefónnu ústredňu moderným riešením hlasovej služby prostredníctvom virtuálnej ústredne prevádzkovanej operátorom. Zákazník šetrí náklady spojené so starostlivosťou o ústredňu, servisné zásahy, údržbu a nerieši problémy s kapacitou a funkciami ústredne. Súčasťou služby Virtual Voice sú aj znížené ceny volaní s možnosťou veľmi zaujímavého individuálneho nastavenia ceny volaní na preferované destinácie. 

Zároveň zákazník získava plne funkčné virtuálne riešenie telefónnej ústredne postavené a prevádzkované na modernej platforme IN u operátora. Kapacitné potreby ako počet klapiek a počet hlasových kanálov sú na základe aktuálnej prevádzky zákazníka optimalizované cenovo i užívateľsky. Na prípadnú potrebu rozšírenia kapacít dokáže operátor reagovať a modifikovať riešenie prakticky okamžite.

Súčasťou služby Virtual Voice je aj dodávka moderných IP telefónov umožňujúcich využívať funkcie, ktoré štandardné telefónne ústredne neposkytovali, napr. konferenčné volania, simultánne presmerovanie na viacero zariadení, obsluha viacerých klapiek jedným aparátom. Telefóny sú spravidla dodávané formou prenájmu alebo splátok, čím sa jednorazové náklady zákazníka na zmenu technológie pri prechode na službu Virtual Voice znížia na minimum.
 

Virtual Voice

Náhrada za klasickú telefónnu ústredňu moderným riešením hlasovej služby prostredníctvom virtuálnej ústredne prevádzkovanej operátorom

Najmodernejšie funkcie

Úspora nákladov

Jednoduché a okamžité rozšírenie kapacity

Moderné IP telefóny s množstvom funkcií

Výhody služby Virtual Voice

 • Úspora nákladov na zastaranú telefónnu ústredňu – servis, opravy, rozširovanie kapacít

 • Úspora nákladov na volania, až po individuálne ceny volaní do preferovaných destinácií

 • FLAT tarifa na volania do národných sietí a do medzinárodných sietí v EÚ

 • Moderná virtuálna telefónna ústredňa v starostlivosti operátora

 • Jednoduché a okamžité rozširovanie kapacity podľa potrieb zákazníka

 • Nové (čisté) telefóny s množstvom nových funkcií

Ako služba funguje

Služba Virtual Voice je spravidla poskytovaná formou vybudovania prístupovej infraštruktúry O2BS do lokality zákazníka. Prevádzka služby Virtual Voice vychádza cenovo najefektívnejšie v prípade spoločného (konvergovaného) riešenia spolu s dátovými produktami IP Connect a/alebo Internet Business. V takom prípade je prístupová linka a jej kapacita delená medzi tieto služby, a preto aj cenovo najefektívnejšia.

V priestoroch zákazníka sú inštalované IP telefóny, pričom jednotlivé modely telefónov sa môžu rozlišovať podľa potreby, napr. štandardné telefóny, manažérske a prípadné sekretárske telefóny. Všetky telefóny poskytujú používateľovi nadštandardné a komfortné funkcie, manažérske telefóny z vyššej cenovej hladiny majú niektoré funkcionality navyše, napr. šifrovanie hovorov, farebný displej, videoprenos medzi telefónmi, obsluha viacerých klapiek, viac jednotlačidlových pamätí v telefóne. Pri sekretárskych telefónoch je možnosť dokúpiť sekretársku konzolu s online informáciou, či je používateľ voľný/obsadený.
 

Spôsob spoplatnenia služby

Služba Virtual Voice je spoplatnená štandardnou formou fixných telekomunikačných služieb:

 • Mesačné poplatky

  • poplatok za účet služby Virtual Voice (každá „živá“ klapka)

  • poplatok za hlasový kanál (optimalizovaný rozsah kanálov)

  • poplatok za prístupový okruh (ideálne efektívne využívaný s dátovými službami)

 • Poplatky za volania

  • tarify za jednotlivé národné smery (pevné siete, mobilné siete)

  • tarify za volania do zahraničia podľa zóny

  • tarify za volania na špeciálne čísla (audiotex, 0850, skrátené čísla atď.)

Ďalšie užitočné informácie

Ďalšie produkty, ktoré by vás mohli zaujímať

Internet Business

Garantované symetrické pripojenie pre náročných s SLA

IP Connect

Prepojenie pobočky spoľahlivo, výhodne a bezpečne

Stačí, ak nám poviete, čo potrebujete, a my sa vám ozveme čo najskôr

bottom of page