top of page

Virtual Solution

Riešenia presne na mieru vašim potrebám

FAQ

Bezpečnosť

Možno nastaviť rôznu prístupovú úroveň pre viacero používateľov služieb Cloud?Áno, Cloud je založený na bezpečnostnom modeli Role Based Access Control (RBAC), čo umožňuje rozdeľovať používateľov do jednotlivých rol s príslušnými oprávneniami.

Kto má oprávnenie prihlasovať sa ku všetkým používateľským akciám?
Plné logovanie je prístupné určeným administrátorom zákazníka. Záznamy má k dispozícii aj prevádzkovateľ, ktorý priebežne kontroluje a vyhodnocuje potenciálne hrozby.

Môžu byť zdrojové prostriedky Cloudu napadnuté alebo poškodené nevhodným zásahom?
Úroveň zabezpečenia je veľmi vysoká, priamy prístup k zdrojom Cloudu na systémovej úrovni nie je umožnený žiadnemu zákazníkovi.

Podľa akých bezpečnostných noriem sú chránené prostriedky Cloudu dostupné cez internet?
Všetky dátové prenosy, webové konzoly a vzdialené konzoly virtuálnych serverov sú zabezpečené pomocou bezpečnostných prostriedkov hostingového centra. Dáta prúdiace cez internet sú chránené certifikátmi SSL, ktoré poskytujú dokonca lepšiu ochranu, ako stanovuje štandard ISO 27001:2005.

Môže konkurenčná organizácia preniknúť do virtuálneho priestoru zákazníka?
Nie, všetky pridelené prostriedky (výpočtový výkon, pamäť, diskový priestor atď.) sú izolované na úrovni spoločnosti zákazníka a používateľ inej organizácie nemá možnosť akokoľvek ho využiť alebo zneužiť.

Kto konkrétne zaisťuje bezpečnosť služieb?
Bezpečnosť Cloudu riadia vyškolení pracovníci spoločnosti O2 a pravidelne je preverovaná bezpečnostnými auditmi.

Aká je úroveň zabezpečenia umiestnenia technológií Cloudu?
Služba Cloud je prevádzkovaná v dátovom centre na úrovni TIER 3+ a jej bezpečnosť fyzicky zaisťujú nepretržitá služba a dohľad, kamerový systém, redundancia (zvyšovanie spoľahlivosti) na všetkých úrovniach vrátane HW spĺňajúceho podmienky na prevádzku Cloudu.

Akým spôsobom je zaistená bezpečnosť internetového prístupu k službám a k dátam?
Zákazník dostane dedikovaný virtuálny priestor, ku ktorému pristupuje cez samoobslužný internetový portál Cloud. Jeho použitie však je podmienené zadaním používateľského mena a hesla. Prístup na portál cez internet je možný len s certifikátom SSL. Ďalšiu ochranu proti nežiaducim prienikom nepovolaných osôb poskytujú antivírusové systémy. Zákazník zároveň pristupuje cez https.

Akým spôsobom sú chránené sieťové zdroje zákazníka?
Sieťové zdroje pridelené organizácii sú izolované s možnosťou nasadenia plne kontrolovaného a spravovaného firewallu. Firewall môže poskytovať NAT a DHCP funkcionalitu všetkým serverom zákazníka s dostupnosťou záznamov logovaním na zákazníkov Syslog server.

Licencie

Môžem použiť svoje licencie na Windows Server v prostredí Cloudov?
Nie. Windows Server totiž v licenčných podmienkach nedisponuje právom License Mobility. Licenciu Windows Servera teda získate ako súčasť služby. A veľkou výhodou takéhoto zaobstarania je, že skutočne platíte len za to, čo využijete, a len za obdobie, počas ktorého to využívate.

Môžem napriek tomu použiť na spustenie servera v prostredí Cloudu vlastný pripravený imidž obsahujúci Windows Server?
Zákazníci s multilicenciami môžu použiť svoj vlastný imidž obsahujúci Windows Server, ak ho prenášajú v rámci License Mobility pre iný prenášaný produkt, ktorý Windows Server zahŕňa. Všetko však musí byť v súlade s licencovaním aplikácie alebo midlvéru, ktorý imidž zahŕňa, zodpovednosť za správne licencovanie nesie zákazník.

Musím pri Windows Serveri v Cloude používať na aktiváciu nejaké vlastné licenčné kľúče?
Nemusíte. V prípade Virtual Private Servera aktiváciu a doplnenie licenčných kľúčov pri operačnom systéme Windows Server zaistí O2 automaticky. V prípade Virtual Data Center a Virtual Solution, kde je podoba prostredia veľmi závislá od nastavenia zo strany zákazníka, robíme aktiváciu licencie po skontaktovaní so ServiceDesk. Na aktiváciu kľúča budeme potrebovať prístupové meno a heslo, teda následne odporúčame heslo opäť zmeniť.

Koľko používateľov môže pristupovať k serveru vytvorenému v Cloude a ako je to s ich licenciami?
Výhodou licencie poskytovanej ako súčasť služby Cloud je aj to, že má oveľa jednoduchšie a prehľadnejšie licenčné pravidlá než Windows Server zaobstaraný tradičnou cestou. Windows Server v Cloude sa totiž pokrýva licenciou len podľa počtu bežiacich inštancií, v ktorých sa využíva. Ak teda prevádzkujete Windows Server v troch virtuálnych serveroch v Cloude, platíte za tri inštancie Windows Servera a už neriešite, koľko používateľov k týmto inštanciám pristupuje, ani to, odkiaľ a akého typu sú títo používatelia. Nemusíte riešiť ani to, nad koľkými servermi, či už fyzickými alebo virtuálnymi, Windows Server beží, inými slovami, neriešite už žiadne prístupové licencie CAL alebo licencie External Connector.

Koľko virtuálnych serverov môžem spustiť?
Služba Virtual Private Server pri inštanciách typu Windows zahŕňa nárok na spustenie jedného servera využívajúceho operačný systém Windows Server. Pri inštanciách typu Linux možno v rámci jedného plánu aktivovať až 3 virtuálne servery.
Pri službe Virtual Data Center nie je množstvo serverov obmedzené a možno ich realizovať toľko, na koľko stačí pridelený výkon.
Pri službe Virtual Solution pripravujeme prostredie individuálne na želanie zákazníka, zvyčajne teda jedna inštancia zahŕňa server.

Ako je to s možnosťou použitia aplikačného softvéru v rámci Cloudu od O2, ak je súčasťou poskytovanej služby?
Ak si objednáte virtuálny server vrátane napríklad SQL Servera 2012, súčasťou služby bude tiež licencia k SQL Serveru, cena služby sa potom, prirodzene, zvýši a líši sa ďalej podľa toho, akú edíciu SQL Servera 2012 ste si vybrali. Na výber máte medzi edíciami Web, Standard a Enterprise. Opäť platíte len za to, čo skutočne spotrebujete, takže platíte len za obdobie, počas ktorého virtuálny server s inštalovaným SQL Serverom bežal. A rovnako ako pri Windows Serveri ani tu neriešite, koľko používateľov a akého typu pristupovalo k SQL Serveru. Licencia sa počíta za každú bežiacu inštanciu SQL Servera a vy teda nepočítate žiadne licencie CAL, ani licencie na jadrá.

Aké pravidlá platia na používanie vlastných licencií aplikácií v prostredí Cloud?
Mnoho aplikačných serverov spoločnosti Microsoft disponuje právom License Mobility, ktoré pri splnení všetkých podmienok umožňuje preniesť licencie na spoločne využívané servery tretích strán. Toto právo je obvykle viazané na aktívne predplatné Software Assurance. Aj s platným Software Assurance však platí obmedzenie v podobe možnosti migrovať licencie medzi prostrediami maximálne raz za 90 dní.

Ak mám právo License Mobility v rámci aktívneho Software Assurance, za akých podmienok ho môžem použiť v cloude?
Podmienkou úspešného prenesenia legálneho softvéru do cloudu je vyplniť formulár na overenie licencií programu SA, ktorý nájdete na stiahnutie na stránkach spoločnosti Microsoft (na stiahnutie tu) a ktorý ste ako zákazník povinný odoslať na overenie spoločnosti Microsoft najneskôr do desať dní od nasadenia softvéru prostredníctvom práv LM poskytovaných programom SA, alebo po nasadení dodatočných produktov, ktoré neboli skôr overené za použitia tohto formulára, prípadne ak meníte poskytovateľa cloudu, alebo predlžujete krytie SA pri licencovanom softvéri. Tento potvrdený formulár odošlete e-mailom na adresu ict_sd@o2.cz alebo do spoločnosti O2 prostredníctvom svojho obchodného zástupcu.

Nepotrebujem teda ani Remote Desktop Services licenciu pre koncových používateľov?
Potrebujete. Samotná služba Cloud umožňuje pripojenie na plochu servera maximálne jednému používateľovi (administrátorovi), a to na účely správy týchto serverov, podobne, ako to poznáme z bežného Windows Servera. Prístup na server v role Remote Desktop Services Host musí byť pokrytý samostatne. Ako koncový zákazník máte na výber dve cesty zaobstarania. Jednou z nich je zaobstarať si licenciu RDS v rámci prenájmu od O2. Druhou z nich je využiť tzv. rozšírené práva na licenciu Windows Server RDS User CAL. Opäť potrebujete aktívne krytie Software Assurance. Taká licencia oprávňuje používateľa, ku ktorému je priradená, na prístup k vzdialenej ploche v prostredí cloudu, teda Remote Desktop Services prevádzkovaných v spoločne využívaných serveroch tretích strán. Pozor, toto rozšírené právo platí výhradne pri licencii CAL na používateľa, nie na zariadenie.

Ak si z prostredia Cloud zákazník stiahne imidž Windows Servera, môže využiť licenciu poskytnutú službou na spustenie tohto Windows Servera aj vo vlastných serveroch on-premise?
Nie, licencia poskytovaná v rámci služby je mimo prostredia Cloud od O2 neprenosná. Na prevádzku Windows Servera on-premise si zákazník musí zaistiť vlastné, bežným spôsobom zaobstarané licencie.

Možno prevádzkovať v prostredí od O2 desktopové operačné systémy?
Nie, licenčné podmienky pri desktopových operačných systémoch Windows momentálne neumožňujú prevádzkovať Windows desktop ako službu, t. j. prevádzkovať virtualizovaný desktop v spoločne využívaných serveroch tretích strán. A to ani v prostredí Cloud od O2, ani v prostredí iných poskytovateľov služieb.

 

Stačí, ak nám poviete, čo potrebujete, a my sa vám ozveme čo najskôr

bottom of page