top of page

Virtual Solution

Riešenia presne na mieru vašim potrebám

Pre systémy s vysokou dostupnosťou 

Výkon bez kompromisov

Bez obmedzenia parametrov

Kompletné zaistenie

Aj s prevádzkou komplexných a náročných IT riešení vám dokážeme pomôcť

Tiež čoraz častejšie riešite otázku, čomu sa venovať viac, či čoraz komplikovanejším a komplexnejším IT systémom udržujúcim váš biznis v chode, alebo rozvoju biznisu? Máme pre vás riešenie, nechajte IT na nás a vy sa venujte rozvoju svojho biznisu. Okrem cloudových služieb založených na virtuálnych serveroch a virtuálnom dátovom centre ponúkame aj riešenia uspôsobené priamo na mieru.


Služby sú primárne určené na:

Trvalú prevádzku IT infraštruktúry s vysokou dostupnosťou a so stabilnou konfiguráciou infraštruktúry

Riešenia s nárokmi na vyššiu mieru individualizácie prostredia a s výkonnostnými nárokmi

Hybridné riešenia využívajúce tak virtualizáciu, ako dedikované servery 

Výhody služieb Virtual Solution

Presne na mieru

Prostredie, ktoré je individualizované a pripravené pre systémy so špecifickými požiadavkami. Široká báza špecialistov a služieb nám umožňuje stavať aj úzko špecializované riešenia presne na mieru vašim požiadavkám.

Efektivita a flexibilita

Vďaka možnosti zmien môžete plánovať v strednodobom horizonte a nakupovať len toľko zdrojov, koľko skutočne využijete. Nepotrebné zdroje môžete pokojne vrátiť a neplatiť za ne. To sú možnosti, ktoré vám vlastný HW neponúka.

Transparentné náklady

Vyčíslenie kompletných nákladov na prevádzku vášho IT už nebude alchýmiou. To vám umožní oveľa presnejšie stanoviť predajnú cenu vašich produktov alebo služieb. 

Široký tím špecialistov

Aj o vašu infraštruktúru a o systémy sa môže starať tím špičkových špecialistov, a to i bez starostí s náborom do vlastných radov a následných starostí o ich efektívne využitie.

Technické parametre služby

Služba Virtual Solution (VS) poskytuje vyššiu mieru individualizácie prostredia na úrovni definície zverených zdrojov aj na úrovni optimalizácie podľa vyťaženia systémov. Aj napriek tomu, že je služba zameraná na virtualizačné riešenie, nie je tým nijako obmedzená. Aby splnila aj tie najnáročnejšie infraštruktúrne požiadavky, možno ju postaviť aj ako hybridné riešenie. Teda využiť tak virtualizácie a ich výhody, ako dedikované fyzické servery, ktoré je vhodné využiť v prípade vysokých nárokov na výkon alebo na optimalizáciu nárokov na licencie.

 

Súčasťou služby môže byť aj dodanie technických špecialistov na migráciu alebo aj následnú správu systémov. 
 

Pridelené VM alebo fyzické servery sú definované súborom parametrov:

  • počet vCPU na prevádzku servera

  • kapacita RAM

  • kapacita a rýchlosť úložiska na ukladanie dát

  • prepojenie s ostatnými servermi v sieti a ďalšie sieťové nastavenia

Poskytované prostriedky

Výpočtový výkon CPU

Kľúčovým parametrom prevádzky serverovej inštancie v tradičnom prostredí aj v cloudovom prostredí je výpočtový výkon CPU obvykle uvádzaný v GHz. V prípade cloudových služieb je základným parametrom jednotka vCPU (virtualizované CPU), ktorá poskytuje výkon až do úrovne jedného jadra fyzického procesora. V prípade Virtual Solution je fyzický procesor (a teda aj frekvencia jeho jadra) určený podľa potreby systému, ktorý v ňom zákazník požaduje prevádzkovať.

Operačná pamäť RAM

Operačná pamäť sa prideľuje jednotlivému serveru ako dedikovaný prostriedok z celého rozsahu dostupnej fyzickej pamäte RAM fyzického servera. Časť pamäte fyzického servera je spotrebovaná ako režijná, a teda maximálna veľkosť RAM virtuálneho servera nie je daná fyzickou pamäťou RAM. O službách Virtual Solution platí také obmedzenie maximálnej veľkosti RAM, aké dovoľuje fyzický server pod hypervízorom.

 

Jednotkou operačnej pamäte je GB RAM.

Úložná kapacita

Služba využíva prístup k enterprise úložnému systému postavenému v režime vysokej dostupnosti na zaistenie vysokej dostupnosti spracúvaných dát. Úložný systém je navrhovaný tak, aby vyhovoval všetkým bežným enterprise aplikačným systémom a aby zároveň poskytoval dostatočnú efektivitu v pomere cena/výkon. 

Sieť

Virtual Solution ako súčasť platformy Cloud od O2 je vybudovaný na vysokokapacitnom prístupovom uzle (N x 10 Gbit). Vďaka tomu možno poskytovať takmer neobmedzený rastový potenciál na každé zriadené prostredie.

 

Zákazník získava spolu so službou výpočtového výkonu pripojenie do siete s definovanou rýchlosťou. Každé poskytnuté prostredie zaisťujeme prepojením s ostatnými systémami prostredníctvom internetu aj prostredníctvom pokročilých technológií neverejných sietí. 

Licencie

Medzi serverovými systémami prevláda zhruba 46 % OS spoločnosti Microsoft. Ďalších 29 % zaberajú systémy v tzv. Free to use režime licencovania. Preto vám O2 Business Services, a. s., prináša priamu možnosť, ako správne licencovať prostredie IT licenciami spoločnosti Microsoft.

 

Kľúčovou súčasťou služieb IaaS je softvér umožňujúci beh aplikácií, ktoré firma potrebuje na chod svojich informačných systémov. V rámci infraštruktúry spravovanej poskytovateľom služieb je nevyhnutné používať cloudové licencovanie, v prípade spoločnosti Microsoft ide o licencovanie SPLA (Service Provider License Agreement). Oproti klasickému licencovaniu (kúpená licencia) prináša licencovanie SPLA od O2 mnohé výhody:

  • Všetok softvér poskytovaný v rámci SPLA zahŕňa Software Assurance (SA), teda nárok na novú verziu SW, kedykoľvek je vydaná

  • Aplikačný softvér SPLA má v rámci SA zaistenú License Mobilty, teda zaistenú možnosť využívať výhody HA architektúry IT

  • Softvér licencovaný pomocou SPLA na server, procesor alebo core (jadro procesora) nevyžaduje dokupovať licencie CAL (Client access license) alebo licencie Device Access 

  • Softvér licencovaný pomocou SPLA na SAL (Subscriber access license) nepotrebuje licencovanie pre hardvér server/procesor/core, na ktorom je prevádzkovaný

  • Používateľ licencovaný cez SAL môže pristupovať cez neobmedzené množstvo zariadení (nepotrebuje teda ďalšie CAL) na neobmedzené množstvo serverov s aplikáciou, ku ktorej je SAL nakúpený

  • Multiplexing už neznamená nutnosť zdvojeného licencovania, stačí len jedna SAL na používateľa

Maximálna veľkosť jedného Virtual Machine

Ďalšie užitočné informácie

Stačí, ak nám poviete, čo potrebujete, a my sa vám ozveme čo najskôr

Ďalšie produkty, ktoré by vás mohli zaujímať

Virtual Data Center

Cloudové riešenie pre elastickú, spoľahlivú a bezpečnú firemnú IT infraštruktúru

Colocation

Bezpečný priestor na vaše servery s vysokou dostupnosťou

Dedicated Server

Vyhradený výpočtový výkon bez starostí a v bezpečnom prostredí

Office 365

Kancelária, ktorú máte stále so sebou

bottom of page