top of page

Virtual Private Server

Najjednoduchšia cesta, ako spustiť a prevádzkovať servery v Cloude

Pre typizované systémy 

Efektívne využitie prostriedkov

Rýchle zriadenie

Jednoduché nasadenie

Presuňte starosti o IT potreby na nás, ušetrite a získajte viac času na svoj biznis

Našim zákazníkom ponúkame komplexné portfólio cloudových služieb od virtuálnych serverov cez personalizované virtuálne dátové centrá až po hybridné a privátne cloudové platformy. Pri výbere záleží len na vašich prioritách. 


Služby sú primárne určené na:

Trvalú prevádzku IT infraštruktúry s vysokou dostupnosťou, ktorá sa bude prispôsobovať dynamike vašej spoločnosti

Riešenia, ktorých požiadavky na výpočtový výkon sa v čase rýchle menia (sezónne výkyvy)

Testovacie alebo vývojové prostredia s potrebou rýchlych zmien konfigurácie alebo s krátkodobou životnosťou

Výhody služieb Virtual Private Server

Jednoduchá cesta do cloudu

Virtual Private Server je spôsob, ako veľmi rýchlo zaistiť sprevádzkovanie a prevádzku servera bez čakania na subdodávateľa, bez zložitého začleňovania do vlastnej architektúry, hľadania miesta, kam server umiestniť, a bez investičnej záťaže.

Efektivita

Vďaka možnosti rýchlych zmien môžete plánovať v krátkodobom horizonte a nakupovať len toľko zdrojov, koľko skutočne využijete. Nepotrebné zdroje môžete pokojne vrátiť a neplatiť za ne. To sú možnosti, ktoré vám vlastný HW neponúka.

Plne pod kontrolou

Samoobslužný portál vám umožňuje mať všetko plne vo vlastných rukách. Rýchlo a flexibilne môžete vytvárať či rušiť servery alebo len meniť konfiguráciu serverov a sietí. Všetky zmeny sa prejavia okamžite.

Inštantný server

Vytvorte nový server len na pár klikov myšou v prehľadnom webovom portáli. Vďaka vopred definovaným konfiguráciám je spustenie nového servera hračka.

Technické parametre služby

Služba Virtual Private Server (VPS) poskytuje vášmu administrátorovi plnú kontrolu nad návrhom interného IT, podobou jednotlivých inštancií virtuálnych strojov a nastavením sietí. Vďaka tomu dokáže plnohodnotne nahradiť kompletnú serverovňu alebo rozšíriť možnosti terajšej o ďalší výkon a funkcionalitu. Pri využívaní výhod cloudového riešenia (vysoká dostupnosť, jednoduchá správa, rýchla implementácia) zachováva tradičné spôsoby vnútornej správy firemných IT prostriedkov a významnú nezávislosť od pravidiel poskytovateľa na správu IT prostredí. Ďalej vám umožňuje štandardizovať vaše IT a zaistiť tak vyššiu kompatibilitu s novými systémami a produktmi.


Zriadenie služby zahŕňa vytvorenie jedného účtu na prístup do samoobslužného portálu.


Služba je definovaná plánmi s celkovým poskytovaným objemom výpočtových prostriedkov pre jednotlivé servery. Plán obsahuje:

 • vopred určený počet požadovaných vCPU a RAM na tvorbu vlastných serverov

 • základnú kapacitu diskového úložiska na systémové a prevádzkové dáta


Každý plán môže využívať vlastnú sieť, prostredníctvom ktorej môže pomocou NAT pristupovať k verejnému internetu cez 1 spoločnú verejnú IP adresu.

Virtual Private Server zahŕňa pripravené inštalačné médiá na najbežnejšie operačné systémy a vy tieto médiá môžete používať na inštaláciu operačného systému vo virtuálnych serveroch zriaďovaných v prostredí VPS.


Zverené prostriedky daného plánu možno v priebehu využívania služby kedykoľvek meniť.


Služba je vhodná pri požiadavkách na malé alebo krátkodobé prostredia s jednoduchou sieťovou architektúrou.
 

Popis kľúčových vlastností služieb Virtual Private Servera

Self-care portal

Samoobslužný portál dostupný prostredníctvom internetového prehliadača ponúka komplexnú správu zvereného obsahu prostriedkov (plánu). Prístup je zabezpečený prostredníctvom protokolu HTTPS a certifikátu. Portál pre službu Virtual Private Server je dostupný na adrese https://manage.azure.o2.cz/.

Plán

Ide o súhrn pridelených prostriedkov slúžiaci spoločnému účelu, prístupný konkrétnemu zákazníkovi (tenantovi). Používateľ môže priradiť prostriedky plánu k jednotlivým virtuálnym serverom. Plán zahŕňa výpočtový výkon, operačnú pamäť a diskové úložisko.

Virtual Machine (VM)

Server v podobe virtuálneho stroja (VM), ktorý je definovaný prostredníctvom Self-care portálu z prideleného plánu v rámci Virtual Private Servera.

Networking

V rámci zriadeného prostredia sú k dispozícii externé siete (internet, VPN) a virtuálne interné siete. Tieto prepájajú jednotlivé virtuálne stroje. Siete sa definujú prostredníctvom Self-care portálu. Súčasťou služby je 1 IP adresa.

Firewalling

Môžete využiť vlastnú apliance virtuálnych FW alebo využívať možnosti FW v rámci OS Windows.

Poskytované prostriedky

Výpočtový výkon CPU

Kľúčovým parametrom prevádzky serverovej inštancie v tradičnom prostredí aj v cloudovom prostredí je výpočtový výkon CPU obvykle uvádzaný v GHz. V prípade cloudových služieb je základným parametrom jednotka vCPU (virtualizované CPU), ktorá poskytuje výkon až do úrovne jedného jadra fyzického procesora.
vCPU výkon pre jednotlivé plány VPS je volený tak, aby zodpovedali najefektívnejšiemu spôsobu využívania celého rozsahu pridelených prostriedkov. Podľa úrovne služby (Silver, Gold, Platinum) je zároveň určené využívanie výpočtového výkonu ako spoločného platformného prostriedku.

Operačná pamäť RAM

Operačná pamäť sa prideľuje jednotlivému serveru a v prípade VPS možno určiť spôsob využívania tejto pamäte medzi jednotlivými servermi v poskytovanom prostredí. Primárne sa operačná pamäť priraďuje k serverom ako dedikovaná kapacita. Jednotkou operačnej pamäte je GB RAM. Systémom typu Windows nemožno prideliť kapacitu nižšiu ako 1 GB RAM. Pre systémy Linux je odporúčané minimum 0,5 GB.

Úložná kapacita

Služba využíva na prístup k enterprise úložnému systému postavenému v režime vysokej dostupnosti na zaistenie vysokej dostupnosti spracúvaných dát. Úložný systém je navrhovaný tak, aby vyhovoval všetkým bežným enterprise aplikačným systémom a aby zároveň poskytoval dostatočnú efektivitu v pomere cena/výkon. 

Podľa úrovne služby je pridelený VPS výkon aj kapacita.

 • Plán typu Silver je ideálny na chod základných podporných systémov alebo nenáročných aplikácií.

 • Plány typu Gold a Platinum sú už pripravené pre systémy s vyššou záťažou.

Sieť

VPS ako súčasť platformy Cloud od O2 je vybudovaný na vysokokapacitnom prístupovom uzle (N x 10 Gbit). Vďaka tomu možno poskytovať takmer neobmedzený rastový potenciál na každé zriadené prostredie.
Zákazník spolu so službou výpočtového výkonu získava pripojenie do siete s definovanou rýchlosťou. Každé poskytnuté prostredie automaticky získava prístup na verejný internet a jednu verejnú IP adresu.

Licencie

Medzi serverovými systémami prevláda zhruba 46 % OS spoločnosti Microsoft. Ďalších 29 % zaberajú systémy v tzv. Free to use režime licencovania. Preto vám O2 Business Services, a. s., prináša priamu možnosť, ako správne licencovať prostredie IT licenciami spoločnosti Microsoft.
 

Kľúčovou súčasťou služieb IaaS je softvér umožňujúci beh aplikácií, ktoré firma potrebuje na chod svojich informačných systémov. V rámci infraštruktúry spravovanej poskytovateľom služieb je nevyhnutné používať cloudové licencovanie, v prípade spoločnosti Microsoft ide o licencovanie SPLA (Service Provider License Agreement). Oproti klasickému licencovaniu (kúpená licencia) prináša licencovanie SPLA od O2 mnohé výhody:

 • Všetok softvér poskytovaný v rámci SPLA zahŕňa Software Assurance (SA), teda nárok na novú verziu SW, kedykoľvek je vydaná

 • Aplikačný softvér SPLA má v rámci SA zaistenú License Mobilty, teda zaistenú možnosť využívať výhody HA architektúry IT

 • Softvér licencovaný pomocou SPLA na server, procesor alebo core (jadro procesora) nevyžaduje dokupovať licencie CAL (Client access license) alebo licencie Device access 

 • Softvér licencovaný pomocou SPLA na SAL (Subscriber access license) nepotrebuje licencovanie pre hardvér server/procesor/core, na ktorom je prevádzkovaný

 • Používateľ licencovaný cez SAL môže pristupovať cez neobmedzené množstvo zariadení (nepotrebuje teda ďalšie CAL) na neobmedzené množstvo serverov s aplikáciou, ku ktorej je SAL nakúpený

 • Multiplexing už neznamená nutnosť zdvojeného licencovania, stačí len jedna SAL na používateľa
   

K virtuálnym serverom typu Windows získavate nárok na využitie jednej licencie Windows Server za každý kúpený server. Licencia je platná len v prostredí VPS. Aktiváciu licencií vykonáva v prípade služby VPS pracovník O2 po oznámení požiadavky zo strany zákazníka na ServiceDesk. Licencia sa aplikuje na vytvorený virtuálny server, ktorý si v prípade VPS realizuje zákazník sám.


Zriadenie služby zahŕňa vytvorenie jedného účtu na prístup do samoobslužného portálu a priradenie zdrojov stanovených v zmluve. Poplatok nezahŕňa vytvorenie jednotlivých inštancií virtuálnych serverov, inštalácie operačných systémov alebo ďalšie činnosti, ktoré sú predmetom manažovaných služieb.

Pravidelné služby typu Windows Server

Služba je poskytovaná v podobe vopred definovaných konfigurácií. Súčasťou služby je 1 licencia Windows Server a 7-dňová záloha typu Volume Shadow Copy Service (VSS). V rámci služby možno zriadiť 1 virtuálny server.

Inštancie pre jednoduché webové servery, testovacie prostredie a nenáročné systémy s nižšou prioritizáciou prostriedkov.

Inštancie pre bežné aplikácie, servery na bežnú pracovnú činnosť a systémy so strednou prioritizáciou prostriedkov.

Inštancie pre náročné aplikácie, databázy a systémy s vysokou prioritizáciou prostriedkov.

Pravidelné služby typu Linux Server

Služba je poskytovaná v podobe vopred definovaných konfigurácií. V rámci služby možno zriadiť až 3 virtuálne servery.

Inštancie pre jednoduché webové servery, testovacie prostredie a nenáročné systémy s nižšou prioritizáciou prostriedkov.

Inštancie pre bežné aplikácie, servery na bežnú pracovnú činnosť a systémy so strednou prioritizáciou prostriedkov.

Inštancie pre náročné aplikácie, databázy a systémy s vysokou prioritizáciou prostriedkov.

Doplnkové služby

Služby možno objednať k aktívnej službe Virtual Private Server.

Rozšírenie parametrov plánu
 

Rozšírenie konektivity služby

Rozšírenie sietí

Ide o úplne izolované siete. V jednej sieti môže byť prepojených viacero serverov. Prepojenie jednotlivých sietí možno zaistiť cez externý router pomocou S2S tunelov.

* K službe možno pridať bezplatne maximálne toľko sietí, koľko vopred definovaných konfigurácií má zákazník kúpených.
** K službe je povolené zriadiť 3 S2S prepojení. Ďalšie treba priobjednať. 

Maximálna veľkosť jedného Virtual Machine

Maximálny dosiahnuteľný vCPU výkon pre plán

Ďalšie užitočné informácie

Stačí, ak nám poviete, čo potrebujete, a my sa vám ozveme čo najskôr

Ďalšie produkty, ktoré by vás mohli zaujímať

Virtual Data Center

Cloudové riešenie pre elastickú, spoľahlivú a bezpečnú firemnú IT infraštruktúru

Office 365

Kancelária, ktorú máte stále so sebou

bottom of page