top of page

Virtuálne číslo pre vaše pohodlie a na efektívnu komunikáciu

Služba Virtual Number efektívne a jednoducho rozširuje pôsobnosť lokálnych spoločností do celého sveta. Virtuálne číslo je telefónne číslo, ktoré je dovolateľné v rámci krajiny za lokálne poplatky a volanie je následne ukončené spravidla u agenta na Slovensku obsluhujúceho zákaznícke volania. Volajúci prakticky nepocíti rozdiel, že komunikuje so zahraničím, ani technicky, ani finančne.
Virtual Number v základnej konfigurácii umožňuje obslúžiť súčasne až dvoch volajúcich na rovnaké číslo, za príplatok možno rozšíriť počet súčasne volajúcich až na 20.

Virtual Number

Jednoduchá dovolateľnosť zákazníkov z celého sveta za miestne ceny

Pokrytie viac ako 60 krajín a všetky predvoľby SR

Bez potreby zmluvy s lokálnymi operátormi 

Smerovanie volaní podľa
potreby

Dvaja až desiatky volajúcich súčasne

Výhody služby Virtual Number

  • Žiadne náklady na implementáciu

  • Jednoduché a okamžité riešenie, jednoducho rozšíriteľné (až na 20 súčasne volajúcich na jedno číslo)

  • Bez potreby zmluvného vzťahu s operátormi v jednotlivých krajinách

  • FLAT poplatky za volania

  • Nízke náklady na ukončenie volania v sieti O2BS

Ako služba funguje

Služba Virtual Number sa poskytuje vo dvoch formách:

  • International Virtual Number (IVN)

  • National Virtual Number (NVN)

 

IVN je dostupné vo viac ako 60 krajinách sveta, NVN možno zrealizovať pre každú zo slovenských dostupných predvolieb (25 oblastí). Po podpise zmluvy je používateľovi pridelené štandardné telefónne číslo z množiny medzinárodného partnera, na ktoré možno súčasne prijať až dve volania. Tieto volania sú ukončené podľa preferencií zákazníka v jeho priestoroch najčastejšie u agenta call centra alebo informačnej/servisnej linky. 

Spôsob spoplatnenia služby

Spoplatnenie služby je závislé od spôsobu ukončenia volaní. Pri ukončení volaní v sieti O2BS je služba IVN spoplatnená len FLAT mesačným poplatkom bez ohľadu na dĺžku prijatých volaní. Pri ukončení volaní v sieti iného operátora sa k mesačnému poplatku za službu doúčtujú poplatky za presmerovanie volania do inej siete.

Stačí, ak nám poviete, čo potrebujete, a my sa vám ozveme čo najskôr

Ďalšie produkty, ktoré by vás mohli zaujímať

Virtual Voice

Hlasová služba prostredníctvom virtuálnej ústredne prevádzkovanej operátorom

Voice Connect

Pripojenie ústredne prostredníctvom telekomunikačnej infraštruktúry O2BS

0800/0850

„Farebné čísla“ určené na zjednodušenie komunikácie so zákazníkmi

bottom of page