top of page

Virtual Data Center

Cloudové riešenie pre elastickú, spoľahlivú a bezpečnú firemnú IT infraštruktúru

Bez starostí o HW

Škálovateľnosť a flexibilita

Jednoduchá správa cez webový portál

Vysoká dostupnosť

Presuňte starosti o IT potreby na nás, ušetrite a získajte viac času pre svoj biznis

Našim zákazníkom ponúkame komplexné portfólio cloudových služieb od virtuálnych serverov cez personalizované virtuálne dátové centrá až po hybridné a privátne cloudové platformy. Pri výbere záleží len na vašich prioritách. 


Služby sú primárne určené na:

Trvalú prevádzku IT infraštruktúry s vysokou dostupnosťou, ktorá sa bude prispôsobovať dynamike vašej spoločnosti

Riešenia, ktorých požiadavky na výpočtový výkon sa v čase rýchlo menia (sezónne výkyvy)

Testovacie alebo vývojové prostredia s potrebou rýchlych zmien konfigurácie alebo s krátkodobou životnosťou

Výhody služieb Virtual Data Center

Efektivita

Nakupujte len toľko zdrojov, koľko aktuálne potrebujete. Vďaka možnosti rýchlych zmien môžete plánovať v krátkodobom horizonte.

Dynamický systém správy

Služba prináša dynamický systém správy výpočtových prostriedkov, ktorý IT manažér spoločnosti kedykoľvek prispôsobí aktuálnym potrebám či požiadavkám aplikácií alebo systémov.

Šetrenie zdrojmi

Tým, že prevezmeme zodpovednosť za správu HW, uvoľníme vašim IT špecialistom ruky, aby sa mohli venovať rozvoju IT v súlade s vašimi biznis požiadavkami. Sústreďte sa na vlastný biznis tým, že sa o správu IT podelíte s nami. Sústreďte sa na to, čo je pre vás dôležité, a tým je váš biznis. Presuňte starosti o základné IT potreby na nás.

Technické parametre služby

Virtual Data Center je typ služby Infrastructure as a Service (IaaS). VDC tvorí súbor prostriedkov, tzv. Resource pool, ktoré sú stavebnými kameňmi pri tvorbe a prevádzke serverových inštancií. Administrátor má nad týmito prostriedkami plnú kontrolu vďaka webovému self-care portálu. Ten mu umožňuje nielen vytvárať tzv. Virtual Machine (virtuálne servery), ale tiež zlučovať ich do skupín, tzv. vApp s vlastnými pravidlami a sieťovaním. Jednotlivé vApp sú pripojené do virtuálnej internej siete a ďalej buď na internet, alebo VPN či MPLS. To všetko umožňuje zákazníkovi mať kompletnú kontrolu nad návrhom, implementáciou a správou IT. Jednoduché pridávanie a odoberanie prostriedkov poskytuje plnú kontrolu a efektívne využitie finančných zdrojov na prevádzku IT infraštruktúry.


Zdroje výpočtového výkonu, ktoré vám budú pridelené, sú:

 • Výkon procesoru

 • Kapacita RAM

 • Veľkosť úložiska

 • Výkon úložiska

 • Pripojenie sietí (VLAN, IP adresy, FW)

 • Prepojenie s ostatnými aplikačnými systémami

 

Pridelené prostriedky navyše môžete tiež kedykoľvek na zavolanie zvyšovať alebo znižovať.

 

Službu prevádzkujeme na enterprise cloudových platformách s plnou redundanciou komponentov na zaistenie vysokej dostupnosti (High Availability), zahŕňajúcej výpočtový výkon, systémy na ukladanie dát aj sieťové komponenty. Vďaka enterprise architektúre navrhnutej aj pre systémy náročné na prevádzku stopercentne bez výpadkov možno navyše riešenie zvýšiť aj o georedundanciu.
 

Licencovanie produktov spoločnosti Microsoft je zaistené pomocou zmluvy Service Provider Licence Agreement (SPLA) alebo možno využiť aj licencie zákazníka, ak má licencie vrátane SA a License Mobilty.

Popis kľúčových vlastností služieb Virtual Data Centrum

Self-care portal

Samoobslužný portál dostupný prostredníctvom internetového prehliadača ponúka komplexnú správu Virtual Data Center (VDC) vrátane zvereného rozsahu prostriedkov. Prístup je zabezpečený prostredníctvom protokolu HTTPS a certifikátu. Portál pre VDC je dostupný na adrese https://cloud2.o2.cz/cloud/.

Resource pool

Ide o súhrn všetkých prostriedkov pridelených danému VDC, ktoré môže zákazník priradiť k jednotlivým virtuálnym serverom (VM). Resource pool zahŕňa výpočtový výkon, operačnú pamäť a diskové úložisko.

Virtual Machine (VM)

Server v podobe virtuálneho stroja (VM), ktorý je definovaný prostredníctvom Self-care portálu z prideleného Resource poolu v rámci Virtual Data Center.

Networking

V rámci Virtual Data Center (VDC) sú k dispozícii externé siete (internet, VPN, MPLS) a virtuálne interné siete. Tieto prepájajú jednotlivé VDC a virtuálne stroje (VM). Siete sa definujú prostredníctvom Self-care portálu.

Firewalling

Prostredníctvom Self-care portálu možno nastaviť základné sieťové bezpečnostné pravidlá medzi externými sieťami a internými virtuálnymi sieťami.

Poskytované prostriedky

Výpočtový výkon CPU

Kľúčovým parametrom prevádzky serverovej inštancie v tradičnom prostredí aj v cloudovom prostredí je výpočtový výkon CPU obvykle uvádzaný v GHz. V prípade cloudových služieb je základným parametrom jednotka vCPU (virtualizované CPU), ktorá poskytuje výkon až do úrovne jedného jadra fyzického procesoru. Pomocou vCPU môže zákazník pridelené jadrá ďalej virtualizovať a vďaka tomu dosahovať vysokú efektivitu využívania použitých zdrojov.

Operačná pamäť RAM

Operačná pamäť sa prideľuje jednotlivému serveru a v prípade VDC možno určiť spôsob využívania tejto pamäte medzi jednotlivými servermi v poskytovanom prostredí. Primárne sa operačná pamäť priraďuje k serverom ako dedikovaná kapacita. Jednotkou operačnej pamäte je GB RAM. Systémom typu Windows nemožno prideliť kapacitu nižšiu ako 1 GB RAM. Pre systémy Linux je odporúčané minimum 0,5 GB.

Úložná kapacita

Služba využíva na prístup k enterprise úložnému systému postavenému v režime vysokej dostupnosti na zaistenie vysokej dostupnosti spracúvaných dát. Úložný systém je navrhovaný tak, aby vyhovoval všetkým bežným enterprise aplikačným systémom a zároveň, aby poskytoval dostatočnú efektivitu v pomere cena/výkon.


Pre VDC sú k dispozícii dve triedy diskových úložísk:

 • Basic: HDD určený na štandardné serverové využitie

 • Gold: HDD určený na riešenia náročné na diskové operácie (napr. databázy)

Sieť

VDC ako súčasť platformy Cloud od O2 je vybudovaný na vysokokapacitnom prístupovom uzle (N x 10 Gbit). Vďaka tomu možno poskytovať takmer neobmedzený rastový potenciál na každé zriadené prostredie.
 

Zákazník spolu so službou výpočtového výkonu získava pripojenie do siete s definovanou rýchlosťou. Každé poskytnuté prostredie automaticky získava prístup k VLAN na prístup na verejný internet a jednu verejnú IP adresu.
 

Pri požiadavke s individuálnym nastavením sietí (VLAN, IP adresy, prístup do VPN) možno tieto požiadavky uspokojiť vďaka doplnkovým službám Virtuálna sieť s pevnou IP adresou alebo zvýšením prístupovej konektivity.

Licencie

Medzi serverovými systémami prevláda na 46 % OS spoločnosti Microsoft. Ďalších 29 % zaberajú systémy v tzv. Free to use režimu licencovania. Preto vám O2 Business Services, a. s., prináša priamu možnosť, ako správne licencovať prostredie IT licenciami spoločnosti Microsoft.
 

Kľúčovou súčasťou služieb IaaS je softvér umožňujúci beh aplikácií, ktoré firma potrebuje na chod svojich informačných systémov. V rámci infraštruktúry spravovanej poskytovateľom služieb je nevyhnutné používať cloudové licencovanie, v prípade spoločnosti Microsoft ide o licencovanie SPLA (Service Provider License Agreement). Oproti klasickému licencovaniu (kúpená licencia) prináša licencovanie SPLA od O2 mnohé výhody:

 • Všetok softvér poskytovaný v rámci SPLA zahŕňa Software Assurance (SA), teda nárok na novú verziu SW, kedykoľvek je vydaná

 • Aplikačný softvér SPLA má v rámci SA zaistenú License Mobilty, teda zaistenú možnosť využívať výhody HA architektúry IT

 • Softvér licencovaný pomocou SPLA na server, procesor alebo Core (jadro procesora) nevyžaduje dokupovať licencie CAL (Client access license) alebo licencie Device access 

 • Softvér licencovaný pomocou SPLA na SAL (Subscriber access license) nepotrebuje licencovanie pre hardvér server/procesor/core, na ktorom je prevádzkovaný

 • Používateľ licencovaný cez SAL môže pristupovať cez neobmedzené množstvo zariadení (nepotrebuje teda ďalšie CAL) na neobmedzené množstvo serverov s aplikáciou, ku ktorej je SAL nakúpený

 • Multiplexing už neznamená nutnosť zdvojeného licencovania, stačí len jedna SAL na používateľa

 

Aktiváciu licencií vykonáva v prípade služby Virtual Data Center (VDC) pracovník O2 po oznámení požiadavky zo strany zákazníka na ServiceDesk. Licencia sa aplikuje na vytvorený virtuálny server, ktorý si v prípade VDC realizuje zákazník sám.

Maximálna veľkosť jedného Virtual Machine

Ďalšie užitočné informácie

Stačí, ak nám poviete, čo potrebujete, a my sa vám ozveme čo najskôr

Ďalšie produkty, ktoré by vás mohli zaujímať

Internet Business

Garantované pripojenie s rovnakou rýchlosťou prijímania aj odosielania dát

IP Connect

Garantované symetrické pripojenie pre náročných s SLA

Internet Standard

Cenovo efektívne pripojenie na internet prostredníctvom DSL technológie

bottom of page