top of page

Spojte sa so svojím tímom bez ohľadu na čas a na miesto

Konferenčné hovory patria k moderným hlasovým službám umožňujúcim efektívnu tímovú komunikáciu. Vďaka Telekonferencii môžete viesť pracovné rokovanie okamžite z miesta, kde sa práve nachádzate. Na prístup môžete použiť mobilný telefón alebo pevnú linku ľubovoľného operátora zo Slovenska aj zo zahraničia. Služba je prevádzkovaná prostredníctvom operátorskej telekomunikačnej VoIP platformy, čo prináša maximálnu kvalitu spojenia. 

Teleconference

Telefonické online spojenie troch a viacerých osôb s možnosťou aktívneho zapájania účastníkov

Maximálna kvalita spojenia a garantovaná kapacita

Minimálne nároky na prístup

Až 30 účastníkov

Dostupná zo SR aj zo zahraničia

Máte záujem alebo potrebujete poradiť?
Ozveme sa vám do 24 hodín

Kontakt

Výhody služby Teleconference

 • Tímová spolupráca bez ohľadu na miesto a na čas

 • Minimálne nároky na prístup – môžete použiť mobil alebo pevnú linku

 • Jednoduché a okamžité riešenie problémov bez postupného obvolávania jednotlivých spolupracovníkov

 • Efektívna náhrada osobných rokovaní alebo e-mailovej korešpondencie – úspora času a nákladov na cestovanie

 • Garantovaná kapacita vyhradených konferenčných portov – rezervované porty sú volajúcim kedykoľvek k dispozícii aj pri plne obsadenom systéme

 • Možnosť zostaviť konferenciu až pre 30 členov

 • Služba dostupná zo SR aj zo zahraničia

 • Minimálne náklady účastníkov – volanie je spoplatnené len podľa tarify za volanie na SK fixné geografické číslo

 • Rezervovaná konferenčná miestnosť je spoplatnená na základe počtu rezervovaných konferenčných portov (max. počtu účastníkov konferencie)

 • Telefónne číslo konferencie môže byť začlenené do VPN (virtuálnej privátnej siete)

 • Jednoduchá objednávka cez zákaznícku linku a zriadenie prakticky na počkanie

 • Prístup k službe pomocou jednoznačného PIN a čísla konferenčnej miestnosti

 • Dostupná všetkým používateľom (aj mimo O2)

Ako služba funguje

Telekonferencia má spravidla určeného administrátora, ktorý zabezpečí službu u operátora cez zákaznícku linku. Administrátorovi sú poskytnuté základné údaje:

 • kontaktné telefónne číslo

 • administrátorský PIN

 

Administrátor samostatne zmení používateľský PIN a oznámi ho potenciálnym účastníkom spolu s termínom konferencie. Administrácia Telekonferencie zahŕňa činnosti, ako napr.:

 • administrátor definuje spôsob využívania služby Telekonferencie

 • administruje prístupový PIN pre účastníkov

 • notifikuje účastníkov o nadchádzajúcej Telekonferencii

 • určuje čas a spôsob prihlásenia účastníkov

 

Pozvaní účastníci sa na základe notifikácie prihlasujú do Telekonferencie a majú niekoľko možností, napr.:

 • pristupujúci účastník vstúpi do telekonferenčnej miestnosti (prístupový PIN a číslo miestnosti)

 • systém oznámi pristupujúcemu účastníkovi aktuálny počet účastníkov Telekonferencie

 • systém oznámi ostatným účastníkom meno novopristupujúceho účastníka

 • ukončením hovoru môže účastník miestnosť kedykoľvek opustiť

Otestujte službu Teleconference zadarmo

Návod na administráciu a používanie Služby Teleconference

Administrátor Telekonferencie postupuje takto:

 • do administrácie Telekonferencie pristupujete prostredníctvom prístupového čísla: 02/22 11 11 23

 • na výzvu zadáte číslo miestnosti: xxxx# (pre testovanie použite 1001#)

 • na výzvu zadáte váš pridelený administrátorský PIN: zzzzzz# (pre testovacie účely použite 123456#)

 • na výzvu zadáte nový používateľský PIN yyy# aj s opakovaným potvrdením (pre testovacie účely použite 123#)

  • tento nový PIN, oznámite účastníkom spolu s prístupovým číslom pre vstup do Telekonferencie 02/22111122
    

 • ako administrátor aj vy vstupujete do Telekonferencie prístupovým číslom 02 22 11 11 22 

 • na výzvu zadáte číslo miestnosti: xxxx# (pre testovanie použite 1001#)

 • na výzvu zadáte váš administrátorský PINzzzzzz# (pre testovacie účely použite 123456#) 

 • systém sa spýta na meno pristupujúceho účastníka

  • po zaznení signálu poviete svoje meno a potvrdíte #​

 • vstúpili ste do Telekonferencie

  • systém vám oznámi, koľko účastníkov je v konferencii

  • systém oznámi ostatným účastníkom meno nového účastníka
    

 • počas Telekonferencie sú administrátorovi k dispozícii niektoré doplnkové možnosti:

  • voľba *1 – vypne mikrofón ostatným účastníkom Telekonferencie a oznámi im to, opätovnou voľbou *1 sa funkcia deaktivuje
   voľba *8 – odpojí posledného pripojeného účastníka Telekonferencie
   voľba *9 – uzamkne Telekonferenčnú miestnosť tak, že sa do nej ďalší účastník nebude môcť pripojiť
   voľba *0 –  systém Vám oznámi počet aktívnych účastníkov Telekonferencie ( táto skrátená voľba je dostupná aj pre bežných účastníkov Telekonferencie )

    

Účastník Telekonferencie postupuje takto:

 • do Telekonferencie pristupujete prostredníctvom prístupového čísla: 02/22 11 11 22

 • na výzvu zadáte číslo miestnosti: xxxx# (pre testovanie použite 1001#)

 • na výzvu zadáte používateľský PIN: yyy# (pre testovacie účely použite 123#)

 • systém sa spýta na meno pristupujúceho účastníka

  • po zaznení signálu poviete svoje meno a potvrdíte #​

 • vstúpili ste do Telekonferencie

  • systém vám oznámi, koľko účastníkov je v konferencii

  • systém oznámi ostatným účastníkom meno nového účastníka 
    

 • kedykoľvek po voľbe *0 vám systém oznámi počet aktívnych účastníkov Telekonferencie

Spôsob spoplatnenia služby

Služba je poskytovaná formou mesačného prenájmu telekonferenčnej miestnosti pre 10, 20, alebo 30 účastníkov. Jeden zákazník môže mať prenajatých viacero telekonferenčných miestností. Služba sa spoplatňuje minimálne v rozsahu jedna miestnosť za jedno celé fakturačné obdobie. Za fakturačné obdobie, v ktorom bola služba zriadená, sa účtuje len zriaďovací poplatok. Mesačný poplatok sa účtuje až za nasledovné celé fakturačné obdobie. 

Stačí, ak nám poviete, čo potrebujete, a my sa vám ozveme čo najskôr

Ďalšie produkty, ktoré by vás mohli zaujímať

Internet Business

Garantované symetrické pripojenie pre náročných s SLA

Virtual Voice

Hlasová služba prostredníctvom virtuálnej ústredne prevádzkovanej operátorom

IP Connect

Dátová služba, vďaka ktorej prepojíte svoje pobočky spoľahlivo, výhodne a bezpečne

bottom of page