Spojte sa so svojím tímom bez ohľadu na čas a na miesto

Konferenčné hovory patria k moderným hlasovým službám umožňujúcim efektívnu tímovú komunikáciu. Vďaka Telekonferencii môžete viesť pracovné rokovanie okamžite z miesta, kde sa práve nachádzate. Na prístup môžete použiť mobilný telefón alebo pevnú linku ľubovoľného operátora zo Slovenska aj zo zahraničia. Služba je prevádzkovaná prostredníctvom operátorskej telekomunikačnej VoIP platformy, čo prináša maximálnu kvalitu spojenia. 

Teleconference

Telefonické online spojenie troch a viacerých osôb s možnosťou aktívneho zapájania účastníkov

Maximálna kvalita spojenia a garantovaná kapacita

Minimálne nároky na prístup

Až 30 účastníkov

Dostupná zo SR aj zo zahraničia

Výhody služby Teleconference

 • Tímová spolupráca bez ohľadu na miesto a na čas

 • Minimálne nároky na prístup – môžete použiť mobil alebo pevnú linku

 • Jednoduché a okamžité riešenie problémov bez postupného obvolávania jednotlivých spolupracovníkov

 • Efektívna náhrada osobných rokovaní alebo e-mailovej korešpondencie – úspora času a nákladov na cestovanie

 • Garantovaná kapacita vyhradených konferenčných portov – rezervované porty sú volajúcim kedykoľvek k dispozícii aj pri plne obsadenom systéme

 • Možnosť zostaviť konferenciu až pre 30 členov

 • Služba dostupná zo SR aj zo zahraničia

 • Minimálne náklady účastníkov – volanie je spoplatnené len podľa tarify za volanie na SK fixné geografické číslo

 • Rezervovaná konferenčná miestnosť je spoplatnená na základe počtu rezervovaných konferenčných portov (max. počtu účastníkov konferencie)

 • Telefónne číslo konferencie môže byť začlenené do VPN (virtuálnej privátnej siete)

 • Jednoduchá objednávka cez zákaznícku linku a zriadenie prakticky na počkanie

 • Prístup k službe pomocou jednoznačného PIN a čísla konferenčnej miestnosti

 • Dostupná všetkým používateľom (aj mimo O2)

Ako služba funguje

Telekonferencia má spravidla určeného administrátora, ktorý zabezpečí službu u operátora cez zákaznícku linku. Administrátorovi sú poskytnuté základné údaje:

 • kontaktné telefónne číslo

 • administrátorský PIN

 

Administrátor samostatne zmení používateľský PIN a oznámi ho potenciálnym účastníkom spolu s termínom konferencie. Administrácia Telekonferencie zahŕňa činnosti, ako napr.:

 • administrátor definuje spôsob využívania služby Telekonferencie

 • administruje prístupový PIN pre účastníkov

 • notifikuje účastníkov o nadchádzajúcej Telekonferencii

 • určuje čas a spôsob prihlásenia účastníkov

 

Pozvaní účastníci sa na základe notifikácie prihlasujú do Telekonferencie a majú niekoľko možností, napr.:

 • pristupujúci účastník vstúpi do telekonferenčnej miestnosti (prístupový PIN a číslo miestnosti)

 • systém oznámi pristupujúcemu účastníkovi aktuálny počet účastníkov Telekonferencie

 • systém oznámi ostatným účastníkom meno novopristupujúceho účastníka

 • ukončením hovoru môže účastník miestnosť kedykoľvek opustiť

Otestujte službu Teleconference zadarmo

Službu Teleconference z pohľadu účastníka možno bezplatne otestovať na prístupovom čísle: 02/22 11 11 22.

Postupujte takto:

 • zadáte číslo miestnosti: 1001

 • zadáte úvodný používateľský PIN: 123

 • systém sa spýta na meno pristupujúceho účastníka

 • účastník vstúpi do Telekonferencie

 • systém oznámi účastníkovi, koľko účastníkov je v konferencii

 • systém oznámi ostatným účastníkom meno nového účastníka

Administrátorské funkcie možno bezplatne otestovať na prístupovom čísle: 02/22 11 11 23.

Postupujte takto:

 • zadáte číslo miestnosti: 1001

 • zmeníte používateľský PIN (123 – a potom spätne nastavíte) – na základe zadania administrátorského PIN-u (123456)

Spôsob spoplatnenia služby

Služba je poskytovaná formou mesačného prenájmu telekonferenčnej miestnosti pre 10, 20, alebo 30 účastníkov. Jeden zákazník môže mať prenajatých viacero telekonferenčných miestností. Služba sa spoplatňuje minimálne v rozsahu jedna miestnosť za jedno celé fakturačné obdobie. Za fakturačné obdobie, v ktorom bola služba zriadená, sa účtuje len zriaďovací poplatok. Mesačný poplatok sa účtuje až za nasledovné celé fakturačné obdobie. 

Stačí, ak nám poviete, čo potrebujete, a my sa vám ozveme čo najskôr

Ďalšie produkty, ktoré by vás mohli zaujímať

Internet Business

Garantované symetrické pripojenie pre náročných s SLA

Virtual Voice

Hlasová služba prostredníctvom virtuálnej ústredne prevádzkovanej operátorom

IP Connect

Dátová služba, vďaka ktorej prepojíte svoje pobočky spoľahlivo, výhodne a bezpečne

PEČAŤ SPOĽAHLIVOSTI ZA ROK 2017

PEČAŤ SPOĽAHLIVOSTI ZA ROK 2018

Prihláste sa na odber noviniek

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlásením o spracúvaní osobných údajov týmto udeľujem spoločnosti O2 Business Services, a. s. súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom vo formulári za účelom zasielania noviniek.

© O2 Business Services, a. s.

Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.