top of page

Zjednodušte komunikáciu so zákazníkmi

„Farebné čísla“ sú zvyčajne určené pre korporátnu a biznis klientelu na zjednodušenie komunikácie so zákazníkmi. Volania na farebné čísla sú najčastejšie ukončené na informačné linky spoločností, v servisných call centrách alebo na predajných miestach spoločností.

Special numbers 0800/0850

Green number 0800 – bezplatne dovolateľné zo všetkých sietí SR
Blue number 0850 – dovolateľné z celej SR za zníženú tarifu

Zlaté a strieborné čísla

Neobmedzené množstvo súčasných volaní

Jednoduché a okamžité zriadenie

Minimálne nároky na prevádzku

Máte záujem alebo potrebujete poradiť?
Ozveme sa vám do 24 hodín

Kontakt

Výhody služby Special numbers 0800/0850

 • Jednoduchá dovolateľnosť zákazníka prostredníctvom jednotného čísla pre celé územie SR

 • Výber zo „zlatých“ a „strieborných“ čísel pre ešte ľahšiu zapamätateľnosť čísla (0800 221221)

 • Viac obslúžených zákazníkov pri volaní na bezplatné číslo 0800 napr. aj z mobilných telefónov, väčšia spokojnosť zákazníckej bázy

 • Obmedzenie zbytočných volaní a efektívnejšie obslúženie volajúceho pri volaní na číslo 0850

 • Neobmedzené množstvo súčasných hovorov na virtuálne 0800 číslo – obmedzené len kapacitou príjemcov volaní u zákazníka

 • Minimálne nároky na prevádzkovanie služby, jednoduché a okamžité zriadenie služby

 • Doplnkové služby – výpis hovorov, call centrum, black list/white list, séria – hunting

Najčastejšie spôsoby využitia čísel 0800 a 0850

 • Produktové info služby – finančné inštitúcie (banky, poisťovne), farmaceutické informácie, telekomunikační operátori

 • Príjem objednávok – doprava, servis IT, pôžičky, školenia, rezervácie ubytovania, reklamné služby, výkup a predaj áut

 • Služby zamestnanosti – personálne poradenstvo, prijímanie zamestnancov

 • Asistenčné služby – poistenie áut, domácností, havarijná služba, zdravotná služba

Ako služba funguje

Volania na farebné čísla sú službami IN platformy, volanie je smerované na virtuálne číslo a na IN platformu, kde je presmerované podľa preferencií zákazníka na geografické číslo ukončené v rámci verejnej telefónnej siete O2BS alebo v sieťach iných operátorov. Volanie môže byť ukončené na jednom fyzickom mieste alebo na viacerých lokalitách podľa zaťaženia a kapacitných možností obsluhy. Ako súčasť služby je spravidla aktivovaná funkcionalita IVR a ukončenie volania môže byť smerované na základe odpovedí volajúceho napr. na servis, predaj alebo na fakturačné oddelenie.

Doplnkové služby – Call centrum

Kontaktné centrum – call centrum zabezpečí všetky potreby ako vysokú flexibilitu, jednoduchosť používania, bezpečnosť a spoľahlivosť kontaktného centra. Kontaktné centrum je prispôsobené špecifickým potrebám zákazníka. Súčasťou riešenia je množstvo podporovaných funkcií v kombinácii s flexibilitou a so škálovateľnosťou.

Najpoužívanejšie doplnkové funkcie služby Call centrum

 • IVR – Interaktívne hlasové menu
  Interaktívne menu vám pripravíme podľa požiadaviek. Pritom vám poskytneme odborné poradenstvo našich špecialistov a aj služby profesionálneho nahratia hlások.

 • Podmienené smerovanie

  • Smerovanie podľa voľby volajúceho

  • Smerovanie podľa času volania

  • Smerovanie podľa čísla volajúceho

  • Smerovanie podľa špeciálnych kritérií

 • Pokročilé nahrávanie volaní
  Volania sa budú nahrávať len tam, kde to potrebujete.

 • Možnosť zriadenie VIP linky
  Špeciálne úrovne pre vašich VIP klientov.

 • Verifikácia volajúcich podľa čísla
  Možnosť overiť volajúceho podľa čísla a podľa toho prispôsobiť smerovanie.

 • Verifikácia volajúcich cez PIN kód
  Možnosť overiť volajúceho prostredníctvom PIN kódu a podľa toho prispôsobiť smerovanie.

 • Pokročilá odkazová schránka
  Možnosť zanechať odkaz s distribúciou odkazu podľa požiadaviek.

 • Dynamické logovanie agentov
  Možnosť statických agentov a dynamických agentov.

 • Možnosť odpočúvania agenta
  Na účely zaškolenia alebo kontroly kvality je možné pripojenie do prebiehajúceho hovoru pre vedúceho pracovníka.

 • Definícia priorít agentov podľa zaradenia
  Možnosť maximalizovať efektivitu pri prideľovaní volaní podľa zamerania.

 • Hudba pri čakaní podľa želania
  Možnosť vlastnej hudby pri čakaní na spojenie.

 • Obmedzenie nežiaducich volaní
  Možnosť obmedziť dovolateľnosť pre konkrétne, alebo anonymné čísla.

 • Štatistiky volaní
  Štatistiky kontaktného centra.

 • E-mailové notifikácie
  Možnosť notifikácie v prípade dosiahnutia konkrétnej úrovne IVR. Napríklad pri neodpovedanom volaní.

 • Štatistický modul 
  Možnosť dokúpiť kompletný štatistický modul s podporou viac ako 150 matematických modelov pre kompletné štatistiky prevádzky kontaktného centra. Všetky informácie sú dostupné v reálnom čase, ako aj za ľubovoľné historické obdobie. Kľúčové vlastnosti štatistického modulu:    

  • Kompletný reportovací a monitorovací nástroj

  • Jednoduché a intuitívne ovládanie

  • Viac ako 150 štatistík 

  • Prístup cez web bez potreby inštalácie špeciálneho softvéru

  • Okamžité exporty do xls, csv

  • Detailné informácie o každom hovore

Zákaznícky servis pre službu Call centrum

Službu Call centrum spravuje tím špecialistov; sú k dispozícii počas implementácie a používania kontaktného centra a zákazníkom poskytujú:

 • poradenstvo pri návrhu a zmenách kontaktného centra

 • cielenú diagnostiku a návrh optimalizácie s cieľom zvýšiť efektivitu kontaktného centra

 • školenia pre obsluhujúci personál a pre vedúcich pracovníkov

Spôsob spoplatnenia služby

Poplatky za volania sú účtované so sekundovou tarifikáciou, pri službe 0800 sú zákazníkovi účtované všetky poplatky, pri službe 0850 je prvá časť poplatkov účtovaná volajúcemu podľa služby poskytovanej jeho operátorom a druhá časť poplatkov je účtovaná zákazníkovi.

 • služba je poskytovaná formou mesačného poplatku za využitie služby a poplatkov za volania

 • jeden zákazník môže prevádzkovať viacero čísel 0800 a/alebo 0850

 • služba sa spoplatňuje sekundovou tarifikáciou podľa toho, či volanie vzniklo v pevnej sieti alebo v mobilnej sieti, a podľa toho, do akej siete bolo ukončené

Stačí, ak nám poviete, čo potrebujete, a my sa vám ozveme čo najskôr

Ďalšie produkty, ktoré by vás mohli zaujímať

Internet Business

Garantované symetrické pripojenie pre náročných s SLA

Virtual Voice

Hlasová služba prostredníctvom virtuálnej ústredne prevádzkovanej operátorom

IP Connect

Dátová služba, vďaka ktorej prepojíte svoje pobočky spoľahlivo, výhodne a bezpečne

Voice Connect

Pripojenie ústredne prostredníctvom telekomunikačnej infraštruktúry O2BS

bottom of page