top of page

Rozhodujte sa na základe správnych dát v správnom čase a na správnom mieste

Služba Smart Connect predstavuje súbor rôznych technológií a taríf a slúži ako skladačka navrhnutá tak, aby sa dala prispôsobiť potrebám konkrétneho zákazníka. Každému zákazníkovi ponúkame možnosť odbornej konzultácie, vďaka čomu vieme nájsť dokonalý prienik medzi potrebami zákazníka a možnosťami najmodernejších technológií, ktoré používame.

Smart Connect ponúka široké možnosti, jednotlivé časti služby možno vzájomne kombinovať tak, aby riešenie bolo maximálne efektívne a pritom vytvorené presne podľa potrieb zákazníka.

Smart Connect

Bezpečná dátová konektivita pre vaše IoT & M2M zariadenia ušitá na mieru

Cenová efektivita

Šité na mieru každého zákazníka

Flexibilné tarify

Odborné konzultácie

Najčastejšie spôsoby využitia služby Smart Connect

Energetika

 • Smart Metering

 • Smart Grid

 • Smart Home

Energetický sektor aktuálne zažíva veľké zmeny. Kľúčovým prvkom na integráciu nových technológií do distribúcie energií, smart grid riešení a smart senzorov sú práve IoT & M2M riešenia.

Obchod

 • Mobilné platby

 • Platobné terminály a bankomaty (POS & ATM)

 • Digitálne podpisy

 • Výdajné automaty

 • Herné automaty

 

Smart technológie v oblasti obchodu otvárajú široké možnosti. V súčasnosti rastú požiadavky na úroveň zákazníckeho servisu a súčasne sa vyžadujú čo najnižšie prevádzkové náklady. Moderné technológie tiež otvárajú dvere novým oblastiam podnikania.

Priemysel

 • Výroba

 • Automatizácia

 • Zabezpečenie zariadení

 

Smart riešenia na diaľkový monitoring a správu priemyselných zariadení vedú k markantnému zvýšeniu efektivity v priemyselnej automatizácii. Vďaka IoT & M2M riešeniam môžete získať kontrolu nad vašimi zariadeniami, nech už sú kdekoľvek.

Telemetria vo vozidlách

 • Fleet manažment

 • Optimalizácia prevádzky vozového parku

 • Manažment servisných úkonov

 • Zabezpečenie vozidiel

 

Telemetrické riešenia v tomto odvetví otvárajú možnosti, ktoré doposiaľ neboli možné. Vďaka Smart riešeniam získate komplexný prehľad a všestranný nástroj na optimalizáciu a správu.

Bezpečnosť

 • CIT/CVIT

 • Kamerové systémy (CCTV)

 • Zabezpečovacie systémy a PCO

 • Požiarne alarmy    

 

Implementujte najnovšie IoT & M2M technológie do svojich bezpečnostných riešení. Vďaka inteligentnej konektivite získate spoľahlivosť, flexibilitu a cenovú efektivitu.

Logistika a transport

 • Optimalizácia trás a procesov

 • Sledovanie prepravovaného tovaru

 • Monitoring prepravných prostriedkov

 

Každodenne transportné a logistické spoločnosti prepravia milióny ton tovaru vzduchom, oceánom alebo cestnou či železničnou infraštruktúrou. Organizácia a riadenie tohto odvetia je náročná, vďaka Smart technológiám ju však možno optimalizovať a využiť naplno.

Verejný sektor

 • Verejná doprava

 • Riadenie dopravy a infraštruktúry

 • Monitoring environmentu

 • Parkovacie systémy

 • Verejné osvetlenie

 

Vo verejnom sektore majú Smart riešenia pomerne veľké zastúpenie a sú účinným nástrojom na zefektívnenie a modernizáciu celého verejného sektora.

Spotrebiteľská elektronika

 • Smart Home

 • Lokalizácia

 • Fitnes & šport

 • Zábavný priemysel

 

IoT & M2M komunikácia už dnes prebieha medzi zariadeniami, ako sú napríklad TV, audio systémy, herné konzoly, a ich online multimediálnymi platformami. Toto prepojenie ponúka spotrebiteľom novú úroveň komfortu a podnikom nové príležitosti.

Tarify

Tarifa Smart Package

Smart Package je objem jednotiek pre 1 SIM kartu, či už ide o dáta, SMS správy alebo o minúty. V portfóliu máme množstvo štandardných balíkov či už pre malé alebo veľké objemy jednotiek. V prípade potreby vám však môžeme pripraviť Smart Package na mieru. Máte tiež na výber z 3 variantov, každý sa po prečerpaní jednotiek z daného balíka zachová inak:

 • S cenou over-limit jednotky, tzn. prevádzka nad limit balíka je spoplatnená jednotkovou cenou 1 MB dát, 1 SMS alebo 1 min. hovoru

 • FUP – len pri Smart Data Package – po prečerpaní dát v balíku sa dátová prevádzka spomalí

 • STOP – prevádzka sa po prečerpaní jednotiek v balíku úplne zamedzí

Tarifa Smart Pool

Smart Pool je spoločný objem jednotiek pre určitý počet SIM kariet, či už ide o dáta, SMS správy alebo o minúty. V portfóliu máme množstvo štandardných Poolov či už pre malé alebo veľké objemy jednotiek. V prípade potreby Vám však vieme pripraviť Smart Pool na mieru. Vďaka Smart Poolu na mieru si môžete optimalizovať tarifu presne podľa vašich potrieb a dosiahnuť tak výbornú utilizáciu jednotiek (dát, SMS, minút). Pri Smart Poole je okrem objemu jednotiek dôležitý aj pomer medzi týmto objemom a počtom SIM kariet, ktoré možno priradiť do Poolu. 
Rovnako ako pri Smart Package máte na výber z 3 variantov, kde sa každý po prečerpaní jednotiek z daného Poolu zachová inak:

 • s cenou over-limit jednotky, tzn. prevádzka nad limit Poolu je spoplatnená jednotkovou cenou 1 MB dát, 1 SMS alebo 1 min. hovoru

 • FUP – len pri Smart Data Pool – po prečerpaní dát v Poole sa dátová prevádzka spomalí

 • STOP – prevádzka sa po prečerpaní jednotiek v Poole úplne zamedzí

Tarifa Pay As You Go

Ide o veľmi jednoduchú a flexibilnú tarifu, kde je stanovená cena jednotky, či už ide o dáta, SMS správy alebo o minúty. Kompletná prevádzka je následne ocenená touto jednotkovou cenou. 

Prevádzka v roamingu

Všetky tarify možno využívať aj v roamingu (v zahraničných sieťach). V prípade potreby vám dokážeme pripraviť špeciálnu tarifu pre roamingovú prevádzku.

SLA

Na výber sú až 3 úrovne SLA (zmluvná dohoda o úrovni poskytovaných služieb). Ak teda vaše služby vyžadujú vysokú spoľahlivosť, môžete si v prípade potreby zvoliť vyššiu úroveň SLA. Na základe SLA vám garantujeme napríklad Dostupnosť služby (SA – Service Availability), Maximálny možný výpadok služby a Maximálny čas opravy (TTR – Time To Repair).

Ako služba funguje

Technické parametre služby

Privátna APN sieť

Privátna APN sieť je základným stavebným kameňom služby Smart Connect a v princípe aj väčšiny bezpečných IoT & M2M riešení. Privátna APN sieť oddelí vašu dátovú prevádzku od ostatnej prevádzky na mobilnej sieti a tým ju maximálne zabezpečí proti útokom z internetu. V APN sieti budú zároveň môcť komunikovať iba SIM karty, ktoré sami určíte. Môže tiež využiť najjednoduchšiu a veľmi bezpečnú metódu overovania SIM kariet do APN siete, tzv. MSISDN Enrichment, a odbremeniť sa tak od loginov (prihlasovacích údajov) pre každú jednotlivú SIM kartu. Služba Smart Connect je veľmi flexibilná, aj čo sa týka konfigurácie APN siete. Keďže pre každého zákazníka budujeme separátnu APN sieť, môžete si konfiguráciu tej vašej určiť sami. Môžete si vybrať medzi dynamickým a statickým prideľovaním IP adries a sami si určíte aj IP pool, z ktorého budú vašim zariadeniam IP adresy prideľované. Tiež si môžete vybrať z VPN tunelov podľa svojich potrieb, či už vám vyhovuje GRE, IPSec alebo chcete prevádzku z APN siete smerovať cez vašu MPLS VPN (IP Connect). V prípade, že chcete využívať aj Radius server, nemusíte riešiť jeho prevádzku vo svojej infraštruktúre. Môžeme vám ponúknuť Privátnu APN sieť aj s Virtual Radius serverom, ktorý vám sprístupníme pomocou API, vďaka čomu budete môcť získať accounting dáta a spravovať svoju APN sieť a SIM karty.

Rôzne typy SIM kariet

K dispozícii sú štandardné SIM karty, ktoré je vhodné použiť v menej náročných riešeniach. Pokiaľ ide o náročnejšie riešenie, možno si vybrať z našej ponuky industriálnych SIM kariet. Industriálne SIM karty majú predĺženú životnosť, zvýšený maximálny počet zápisov, vyššiu tepelnú odolnosť a sú tiež vhodné na použitie v autopriemysle. Na požiadanie vám môžeme poskytnúť detailné parametre jednotlivých typov SIM kariet. Samozrejmosťou sú SIM karty s jednotným PIN kódom.

Konfigurácia SIM kariet

So službou Smart Connect možno meniť konfiguráciu každej SIM karty jednotlivo, bez nutnosti zmeny konfigurácie pre celú APN sieť. K dispozícii máte tieto parametre, ktoré môžete povoliť alebo zakázať:

Stačí, ak nám poviete, čo potrebujete, a my sa vám ozveme čo najskôr

Ďalšie produkty, ktoré by vás mohli zaujímať

IP Connect

Garantované symetrické pripojenie pre náročných s SLA

Internet Business

Garantované pripojenie s rovnakou rýchlosťou prijímania aj odosielania dát

Internet Standard

Cenovo efektívne pripojenie na internet prostredníctvom DSL technológie

SMS Connector

Zasielanie a prijímanie hromadných SMS priamo z firemného počítač

Virtual Data Center

Cloudové riešenie pre elastickú, spoľahlivú a bezpečnú firemnú IT infraštruktúru

Colocation

Bezpečný priestor na vaše servery s vysokou dostupnosťou

bottom of page