top of page

Profesionálne riešenie online komunikácie v
tímoch

mobile.png

Push 2 Talk

Moderná komunikačná služba využívajúca mobilné a wi-fi dátové siete a smartfóny pre internú komunikáciu v tímoch.

Predstavuje profesionálne riešenie pre prenos textových a hlasových správ, okamžitú skupinovú komunikáciu, online sledovanie polohy a pohybu zamestnancov, hlásenia núdzových situácií pracovníkov. Ide o riešenie pozostávajúce z mobilnej aplikácie určenej pre smartfóny s operačným systémom Android aj iOS a aplikácie pre stolové počítače. Prostredníctvom aplikácií je možné okamžite riadiť, sledovať, komunikovať a zdieľať potrebné informácie v prevádzke podniku.


Spojenie mobilnej aplikácie v smartfóne s funkcionalitou „dispečingu“ zabezpečuje efektívnu komunikáciu pracovníkov v tíme spolu s riadiacim centrom prevádzky podniku. Vďaka využívaniu kombinácie mobilného dátového a wi-fi pripojenia, služba PUSH 2 TALK zabezpečuje maximálnu dostupnosť komunikácie s pracovníkmi v tých najťažších pracovných podmienkach.


Celá dátová komunikácia medzi smartfónmi aj dispečingom je šifrovaná za pomoci protokolu TLS využívajúci 256 bit AES-SHA štandard. Hlasové kanály sú šifrované štandardom OCB-AES 128 bit.

okamzite-spojenie.png

Okamžité spojenie
s celým tímom

monitoring-polohy.png

Monitoring polohy
a pohybu

komunikacia-cez-smartfon.png

Komunikácia
cez smartfóny

v-najtazsich-podmienkach.png

Aj v najťažších
podmienkach

Chcete si službu vyskúšať na 14 dní zdarma?

Služba PUSH 2 TALK umožňuje, aby ste si službu vopred vyskúšali, a to úplne bezplatne na 14 kalendárnych dní. Zistite, aké sú skutočné benefity služby a ako dokážu zefektívniť vašu tímovú komunikáciu.

num-1.png

Vyplňte kontaktný
formulár

arrow.png
num-2.png

Do 24 hod. sa vám ozve
náš obchodník

arrow.png
num-3.png

Získajte službu
na 14 dní zadarmo

Základné prvky služby Push 2 Talk

Spojenie
s jednotlivcami
a skupinami

2-small.png

Hlasové alebo textové spojenie je v
okamihu stlačenia tlačidla na smartfóne. Pri hlasovej komunikácii nie je potrebné čakať na vytočenie hovoru a spojenia s druhým telefónom.

Efektívny
manažment
kontaktov

3-small.png

Definovaný zoznam pracovníkov v
skupine umožňuje okamžité spojenie
so všetkými členmi skupiny súčasne.

Flexibilita
vo využívaní
smartfónov

4-small.png

Systém funguje na smartfónoch s
operačným systémom Android a iOS,
pričom nie je potrebné zakúpenie
žiadnych špeciálnych zariadení.

Bezpečnostné
oznámenia
(alerty)

5-small.png

Alerty zabezpečujú odosielanie informácií na dispečing či iným osobám o hroziacom nebezpečenstve pre pracovníkov.

Máte záujem alebo potrebujete poradiť?
Ozveme sa vám do 24 hodín

Kontakt

Porovnanie služby Push 2 Talk s hlasovou komunikáciou
cez vysielačky (LMR)

Služba Push 2 Talk predstavuje plnohodnotnú náhradu komunikácie prostredníctvom vysielačiek.

p2t-mobile.png
p2t-desktop.png

Push 2 Talk
od O2 Business Services

Vysielačky
(LMR)*

*nemožnosť využívať uvedené funkcionality bez dodatočných softvérových doplnkov

Služba Push 2 Talk pozostáva z dvoch základných súčastí

mobilna-aplikacia.png

Mobilná aplikácia do smartfónu

Bezplatná a bezpečná mobilná aplikácia inštalovaná v smartfóne zabezpečuje okamžitú komunikáciu pracovníka s celým tímom a dispečerom, teda riadiacim pracovníkom koordinujúcim práce a stráženie bezpečnosti pri práci. Aplikácia je dostupná pre operačný systém Android a iOS.

Okamžité hlasové spojenie
Okamžité obojstranné spojenie s definovanou skupinou alebo celým tímom či dispečerom na jeden dotyk obrazovky smartfónu.


Nahrávanie hlasovej komunikácie
Všetky hlasové spojenia sú nahrávané a ukladané na server vo formáte (.mp3) a kedykoľvek stiahnuteľné pre ďalšie použitie.


Textové správy
Instant messaging ako forma jednoduchej textovej komunikácie s vybraným účastníkom alebo celým tímom zabezpečí online zdieľanie informácií, ak nie je vhodné použitie hlasového spojenia.


Online GPS lokalizácia
Online lokalizácia jednotlivých pracovníkov alebo celého tímu cez GPS umožňuje sledovať ich polohu a pohyb na mapách spoločnosti Google.


Prenos súborov
Online zdieľanie súborov a obrázkov je predpokladom pre získanie správnych rozhodnutí a efektívnej tímovej spolupráce.


Bezpečnosť pracovníkov
Pracovníci nie sú nikdy sami, pretože služba obsahuje SOS alarm, Man Down Alarm funkcionalitu, ktoré umožňujú online monitorovanie bezpečnosti pracovníka pri práci a hlásenia na dispečing v prípade ohrozenia pracovníka.


Aktualizácie v reálnom čase
Aktualizácie aplikácie zabezpečujú, že služba vždy disponuje najnovšími vylepšeniami pre bezpečnosť a efektívnu komunikáciu v tíme.

program-dispecer.png

Program Dispečer pre počítač

Predstavuje profesionálnu aplikáciu pre stolový počítač/ notebook umožňujúcu manažovanie a monitorovanie práce tímu cez obojstrannú hlasovú a textovú komunikáciu s pracovníkmi. Pracovník dispečingu cez monitorovanie polohy a pohybu pracovníkov a tiež sledovaním bezpečnostných alarmov automaticky odosielaných od pracovníkov v ohrození dokáže rýchlo zabezpečiť potrebnú pomoc v kritických situáciách.

Okamžité hlasové spojenie cez PC
Skupinové volania, súkromné volania, zobrazovanie statusu o dostupnosti pracovníkov predstavujú prvky efektívnej a bezpečnej komunikácie s veľkými skupinami pracovníkov a dispečerským riadiacim centrom. Dispečer dokáže
monitorovať, počúvať, vytvárať hlasové spojenia a zapájať sa do celej hlasovej komunikácie s tímom pracovníkov.


Prenos súborov a textová komunikácia
Online zdieľanie súborov a obrázkov je predpokladom na získanie správnych rozhodnutí a efektívnej tímovej spolupráce. Instant messaging ako forma jednoduchej textovej komunikácie s vybraným účastníkom alebo celým tímom zabezpečí online zdieľanie informácií účastníkom, ak nie je vhodné použitie hlasového spojenia.


GPS monitoring polohy a pohybu
Monitorovanie GPS polohy a pohybu pracovníkov a ich zobrazovanie na Google mapách umožňuje efektívnu a okamžitú kontrolu. Vytvorenie virtuálnych zón a orientačných bodov na mape umožňuje neustály prehľad o polohách pracovníkov, ako aj zaznamenania alarmov pri prekročení stanovených hraníc lokality pracovníkmi.


Upozornenia, alarmy
Hlásenia o ohrozujúcich situáciách zdravia a života pracovníkov sú to najdôležitejšie v ťažkých pracovných podmienkach. Vedieť o ohrození, kde sa incident pracovníka stal a privolať potrebnú pomoc je dôležitým prvkom bezpečnosti programu DISPEČÉR.


Globálne pokrytie služby
Okamžitý pohľad na status pracovníkov kdekoľvek na svete, kde je dostupná mobilná dátová sieť alebo wi-fi pripojenie. Prepojenie lokalít vykonávania práce je zabezpečené šifrovanou komunikáciou medzi jednotlivými tímami a programom DISPEČÉR.


Široké možnosti reportov
Služba obsahuje množstvo preddefinovaných reportov, ktoré umožňujú okamžitú analýzu dát. V sekcii reportov sú dostupné napríklad tieto reporty: denný report aktivít vybranej skupiny, zobrazenie pohybu osôb na mape, sledovanie pohybu mimo vyznačených hraníc, história správ a volaní atď.

Služba je poskytovaná na bežných smartfónoch s dostupnosťou mobilnej dátovej siete alebo wi-fi pripojenia. Celá komunikácia prebieha cez zabezpečené šifrované dátové spojenie medzi účastníkmi komunikácie.


Inštalácia APLIKÁCIE do smartfónu alebo programu DISPEČÉR na stolový počítač je intuitívna a bez potreby špeciálnej podpory technických pracovníkov. Po inštalácii je možné okamžité používanie služby.

Návody

Balík Užívateľ

Balík Dispečer

Ďalšie produkty, ktoré by vás mohli zaujímať

Mobile Data Pool

Spoločný zdieľaný balík mobilných
dát pre celú firmu

Mobile Voice

Nekonečné volania, neobmedzené
posielanie SMS a prístup na
internet z mobilného telefónu

Bezplatný Telco Audit

Komplexný audit mobilných aj
fixných telekomunikačných služieb
s návrhom optimalizácie služieb

bottom of page