top of page

Autobusy s wifi signálom, zabezpečenou dátovou komunikáciou a monitoringom sú dnes už realitou

Updated: Feb 9, 2022

Zabezpečená komunikácia a bezpečné firemné siete

Inovatívne využitie firemných smartfónov a tabletovAutobusový prepravca potreboval komplexné, ale zároveň cenovo efektívne riešenie dátovej komunikácie pre cestujúcich a obsluhu vozidiel.Čo sme museli vyriešiť:


1. Dátovú komunikáciu v prostriedkoch hromadnej dopravy

 • mobilný a wifi signál pre komunikáciu autobusu (kamery, označovače, platobné terminály, informačné a reklamné obrazovky),

 • špeciálna požiadavka na bezpečnú komunikáciu (platobné terminály),

 • požiadavka na veľký objem prenesených dát premenlivo využívaných jednotlivými autobusmi,

 • podpora aplikácie na monitoring pohybu autobusu.


2. Optimalizáciu služieb a úsporu nákladov na komunikačné služby.Ako sme to v O2BS vyriešili


Zákazník sa rozhodol pre ponuku mobilnej služby DATA POOL:

 • S veľkým spoločným dátovým objemom 3 TB pre relatívne malý počet 100 SIM kariet, nakoľko jedna realizácia – autobus v celomesačnej prevádzke dokáže predátovať 100 GB dát.

 • Spoločný dátový balík DATA POOL zabezpečil, že nie všetky autobusy sú celý mesiac v prevádzke, a teda objednané dáta budú efektívne využité.

 • Riešenie DATA POOL je škálovateľné a zákazník má prístup na zákaznícky portál s reportami aktuálnej spotreby.

 • Celá dátová komunikácia je uzavretá v privátnom APN a ukončená v zákazníckom data centre dvomi redundantnými šifrovanými dátovými IPSec prepojmi.

 • Popri tejto základnej službe využíva zákazník klasické hlasové mobilné služby takisto s dátami efektívne zdieľanými všetkými zamestnancami v ďalšom DATA POOL-e.Použité služby a riešeniaMáte aj vy záujem o podobné riešenie alebo riešenie šité na mieru?

Stačí kontaktovať nášho špecialistu, ktorý s vami dohodne všetky detaily:

 • E: obchod@o2bs.sk

 • T: +421 2 2211 2444Zaujímať by vás mohli aj tieto naše riešenia:Na stránky Telekomunikačné riešenia pre biznis v digitálnej dobe >


bottom of page