top of page

Profesionálna wifi sieť na kľúčMnožstvo pripojených zariadení a aj náročnejšie aplikačné využitie siete si vyžadujú profesionálne riešenia a moderné technológie, ktoré poskytnú spoľahlivé pripojenie všetkých zariadení vo vašej firme.


Služba Managed Wifi vám zabezpečí priestorovo a kapacitne dimenzované pokrytie vašich priestorov na mieru pomocou moderných prístupových bodov, ktoré poskytujú základné pokrytie technológiou WiFi5 alebo pokrytie najmodernejšou technológiou WiFi6 aj so šifrovaním WPA3, a to bez počiatočných nákladov na inštaláciu, konfiguráciu, bez nákladov na riadenie siete so zabezpečením plynulej prevádzky, ako aj bez nákladov na vašich vlastných špecialistov v tejto oblasti.

Ideálna wifi pre váš biznis od O2 Business Services

Služba je určená pre malých, stredných, ako aj veľkých firemných zákazníkov s jednou lokalitou, viacerými lokalitami alebo celou sieťou lokalít bez obmedzenia. Na základe vašich potrieb navrhneme a nasimulujeme optimálne riešenie pokrytia v profesionálnom nástroji Ekahau Site Survey Pro a po odsúhlasení projektu pokryjeme vaše priestory do 4 týždňov od podpisu zmluvy. Pre pokrytie priestorov používame prístupové body, ktoré obsahujú anténny systém BeamFlexPlus, ktorý je integrovaný vo wifi prístupovom bode a je nadstavbou štandardného TxBeamformingu. Tento systém cielene formuje vyžarovanie signálu smerom ku klientovi, čím znižuje interferencie a rušenie sietí, zvyšuje dosah a kapacitu siete a hlavne zvyšuje kvalitu prenosu dát medzi klientom a wifi prístupovým bodom.Zapojenie služby Managed WiFi s centrálnym riadením wifi prístupových bodov

Simulácia pokrytia v plánovacom nástroji Ekahau Site Survey Pro pomocou konkrétnych typov wifi prístupových bodov

Princíp smerovania vyžarovania adaptabilnej antény wifi prístupového bodu so systémom Beam Flex

bottom of page