top of page
1.png

Volajte so svojími zákazníkmi

v súlade s legislatívou

Marketing Number 0888

Volania za účelom priameho marketingu

Nemusíte byť profesionálne call-centrum, stačí aby ste telefonicky propagovali vaše produkty a služby potenciálnym zákazníkom. Nová legislatíva na ochranu pred nevyžiadanou komunikáciou zaviedla viaceré pravidlá pre takéto „volania za účelom priameho marketingu“. Produkt Marketing Number 0888 vám umožní splniť povinnosť prezentovať vaše volania predvoľbou 0(888). Ak máte od nás akúkoľvek hlasovú službu v pevnej sieti, zabezpečíme, že sa vaše volanie bude volanému prezentovať predvoľbou 0(888). Vy si naviac môžete individuálne nastaviť detailné správanie služby - či sa napríklad predvoľbou prezentujú všetky alebo len konkrétne klapky, či sa prezentujú volanému automaticky (0)888 predvoľbou, alebo na základe zadania jednociferného prefixu atď.

Výhody služby Marketing Number 0888

1.
Spĺňa legislatívne podmienky - hlavne povinnosť prezentovať volania predvoľbou (0)888 pri marketingových volaniach bez predchádzajúceho súhlasu volaného.

3.
Nastavenie smerovania volaní je možné customizovať - napr. ktoré konkrétne klapky sa budú prezentovať (0)888 alebo či sa bude dať prezentovanie (0)888 prekonať zadaním jednociferného prefixu.

2.
Zabezpečená je aj spätná dovolateľnosť až na pôvodného volajúceho (agenta call centra)

4.

Jednoduché a okamžité, ľahko rozšíriteľné riešenie - O2BS má pridelené dostatočný objem čísel z množiny 0888 30x xxx

5.

Žiadne náklady na implementáciu.

Ako služba funguje

Službu Marketing Number 0888 poskytujeme ako samostatný produkt spojený s niektorou z našich fixných hlasových služieb. V prípade zákazníckeho riešenia ukončeného telefónnou ústredňou pripojenou SIP Trunkom je možné čísla z množiny (0)888 smerovať do SIP Trunk prepoja a prezentovanie odchodzích volaní z telefónnej ústredne na konkrétne klapky konfiguruje správca ústredne. V prípade riešenia s virtuálnou ústredňou zriadenou na platforme O2BS sa individuálne podmienky  smerovania a prezentácie volaní “za účelom priameho marketingu” konfigurujú v prostredí virtuálnej ústredne bez potreby meniť nastavenia koncových zariadení IP telefónov.

0888 (002).jpg

Spôsob spoplatnenia služby

Služba je spoplatnená mesačným poplatkom za balík pridelených čísel z množiny (0)888 v troch verziách - 10 čísel, 50 čísel, 200 čísel. Ukončenie volania je spoplatnené individuálne dohodnutou tarifou za ukončenie v iných telekomunikačných sieťach sekundovou tarifikáciou.

Stačí, ak nám poviete, čo potrebujete, a my sa vám ozveme čo najskôr

Kontakt

Ďalšie produkty, ktoré by vás mohli zaujímať

Virtual Voice

Hlasová služba prostredníctvom virtuálnej ústredne prevádzkovanej operátorom

Voice Connect

Pripojenie ústredne prostredníctvom telekomunikačnej infraštruktúry O2BS

0800/0850

„Farebné čísla“ určené na zjednodušenie komunikácie so zákazníkmi

bottom of page